Saturday, 8 May 2021
Uncategorized

Xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan

Doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ và các KCN, khu chế xuất những mặt hàng nào không cần phải lập tờ khai hải quan? Thuế Suất thuế GTGT đầu ra bao nhiêu %

 

*Về thuế GTGT:

 

– Căn cứ: Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013 – Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

+Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

*Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

– Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

– Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

– Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

= > Nếu bên bạn cung cấp những sản phẩm hàng hóa dịch vụ như trên thì áp dụng thuế suất 0% đồng thời không cần lập tờ khai hải quan

+Điều kiện & thủ tục:

– Hợp đồng, thanh lý hợp đồng

– Đơn hàng, phiếu xuất kho

– Giấy phép kinh doanh của Bên Mua (đối với bên Mua trong khu công nghiệp, khu chế xuất…thì phải có giấy phép đăng kí kinh doanh lần đầu và lần cuối tức xin bản lúc bắt đầu được chứng nhận đủ điều kiện doanh nghiệp trong khu chế xuất)

– Giấy báo Có ngân hàng thu tiền công nợ khách hàng

– Hóa đơn bán ra thương mại hoặc VAT thuế suất 0%

+Như vậy:

– Được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào

– Không phải lập tờ khai hải quan

– Kê khai thuế đầu ra mục [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% trên tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT)

*Về hóa đơn:

*Căn cứ pháp lý:

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản các thủ tục hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014) Tại Khoản 1, Điều 5 sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

 

 

*Theo đó:

– Từ ngày 01/09/2014 khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thương mại (Invoice ) không sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

– Trường hợp Công ty còn tồn hóa đơn xuất khẩu nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Công ty thực hiện thủ tục hủy theo quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Hóa đơn thương mại do Công ty tự thiết kế theo thông lệ quốc tế nên Công ty không phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Khi kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý Công ty vẫn phải kê khai hóa đơn thương mại trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT.

Ví dụ:

– Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

*Chi tiết tại: CÔNG VĂN 11561/CT-TTHT NĂM 2014 SỬ DỤNG HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XUẤT KHẨU DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH

Post Comment