Sunday, 17 Nov 2019
Cập nhật luật thuế và kế toán

Xuất hóa đơn GTGT quà tặng hội nghị khách hàng

Doanh nghiệp lâu nay chúng ta tổ chức hội nghị có phát sinh tặng quà cho khách hàng thì việc xuất hóa đơn như thế nào?

– Xuất hóa đơn cho quà tặng có giá trị > 200.000 cho từng đối tượng tặng quà hay gộp chung các đối tượng khách hàng

***Căn cứ:

– Tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

… Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”. Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày”.

– Tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:…

 

 

= > Theo đó:

– Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

– Trường hợp doanh nghiệp tổ chức hội nghị khách hàng và tặng quà lưu niệm cho khách, việc tổ chức hội nghị của Công ty có chương trình, kế hoạch và danh sách khách mời cụ thể thì khi kết thúc hội nghị, Công ty được lập một hóa đơn GTGT tổng giá trị quà tặng cho khách hàng, trên hóa đơn nêu rõ quà tặng hội nghị khách hàng.

– Như vậy doanh nghiệp chỉ cần lập 01 hóa đơn theo bảng kê danh sách khách mời dù giá trị quà tặng khách hàng > = 200.000đ không cần xuất lẻ cho từng người. Đây là điểm mởi cởi trói cho doanh nghiệp không còn bị bắt bẻ khi quyết toán thuế giải trình về việc doanh nghiệp phải xuất hóa đơn quà tặng cho từng cá nhân khi giá trị quà tặng >= 200.000 đ chú trọng hơn bản chất chứ không dập theo khuôn của văn bản phát luật về hóa đơn theo đúng như lời của Thầy Nguyễn Văn Phụng Vụ trưởng vụ quản lý thuế Doanh nghiệp lớn tại buổi học Thuế Chuyên Sâu tại Sài gòn do anh Chung Thành Tiến tổ chức.

***Chi tiết: Công văn 1284/TCT-DNL ngày 5/4/2017 xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với quà tặng hội nghị khách hàng 2017.

Post Comment