Friday, 28 Feb 2020
Cập nhật luật thuế và kế toán

Thuế GTGT thuế TNDN hàng khuyến mại

Hướng dẫn kê khai Thuế GTGT và thuế TNDN hàng khuyến mại
Hàng khuyến mại có được khấu trừ thuế và được tính là chi phí hợp lệ hay không?

 

—>Về thuế GTGT:

 

– Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

– Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

– Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)

– Căn cứ khoản 2.4, 2.5 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/02/2014

– Căn cứ Khoản 3, 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

 

 

—>Theo đó:

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động doanh nghiệp phải lập hóa đơn.

– Về thực hiện chương trình khuyến mại đề nghị Doanh nghiệp phải đăng với cơ quan quản lý về thương mại để áp dụng đúng quy định.

—>Về thuế TNDN:

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

—>Theo đó:

– Để là chi phí hợp lý thì các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chứng từ thanh toán theo quy định là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Post Comment