Tuesday, 22 Oct 2019
Cập nhật luật thuế và kế toán

Quy trình Khai báo Mất hóa đơn đầu Vào

 Bên bán và bên mua khi làm mất hóa đơn phải làm những thủ tục gì? Mức phạt chế tài cho hành vi làm mất hóa đơn là bao nhiêu?

 

 Bước 01: xác định nghiệp vụ

– Trong quá trình lưu trữ bên mua hoặc bên bán làm mất hóa đơn, hoặc khi giao hóa đơn các bên vì nguyên nhân khách quan đã làm mất hóa đơn liên 02 (Liên giao khách hàng)

– Xác định đã kê khai thuế hay chưa kê khai thuế

– Hóa đơn đã giao hay chưa giao cho bên mua hoặc bên mua xác nhận đã nhận được hóa đơn hay chưa nhận được hóa đơn mất do bên giao hàng thứ ba hay cho nhân viên của 1 trong 2 công ty

– Sai sót có làm cho các bên thiệt hại về tài chính khi sai phạm này làm phát sinh phạt vi phạm hành chính & tiền phát sinh phải nộp hay không?

Bước 02: Gọi điện thông báo khách hàng và tìm phương án xử lý

– Gọi điện thông báo cho các bên được biết nghiệp phát sinh

– Nói qua về nội dung sai để hai bên cùng biết và tìm ra phương án xử lý tối ưu

– Nội dung xử lý: phải đảm bảo tích lợi ích tối đa 2 bên để không gây hậu quả ảnh hưởng về tài chính và khác cho các bên và xử lý theo văn bản hiện hành áp dụng cho cả 2 bên

 Bước 03: Xác định phương án xử lý theo văn bản luật quy định hiện hành

Nội dung đối tượng xử lý: mất hóa đơn liên 2
++ Phương án 01: phân tích nghiệp vụ trọng yếu của hóa đơn

– Xem xét yếu tố chi phí cơ hội và rủi ro khi mất hóa đơn để xem mức thiệt hại cụ thể như thế nào? Để đưa ra phương án xử lý tối ưu nhất có thể

*Ví dụ 01: hóa đơn liên 2 bên mua làm mất chi phí ăn uống, tiếp khách giá trị: 1.000.000 đ thuế GTGT 100.000 đ Tổng cộng : 1.100.000 đ

– Nếu báo mất thì tổng chi phí phải chi: 6.000.000 đ

– Nếu bỏ không kê khai không lể sổ sách thì thiệt hại: Thuế VAT 100.000 đ + Thuế TNDN 1.100.000×20%=220.000đ => Tổng thiệt hại = 100.000 + 220.000 =320.000đ

– Như vậy: so sánh giữa 2 mức thiệt hại ta thấy việc báo mất làm doanh nghiệp bị tổn thất nhiều hơn

*Ví dụ 02: hóa đơn liên 2 bên mua làm mất Hóa đơn vật liệu xây dựng Tôn Lạnh giá trị: 1.000.000.000 đ thuế GTGT 10.000.000 đ Tổng cộng : 110.000.000 đ

– Nếu báo mất thì tổng chi phí phải chi: 6.000.000 đ

– Nếu bỏ không kê khai không lể sổ sách thì thiệt hại: Thuế VAT 10.000.000 đ + Thuế TNDN 110.000.000×20%=22.000.000đ => Tổng thiệt hại = 10.000.000 + 22.000.000 =32.000.000đ

– Như vậy: so sánh giữa 2 mức thiệt hại ta thấy việc báo mất làm doanh nghiệp có lợi hơn là không báo mất hóa đơn

– Nhưng nếu hóa đơn đó ví dụ áp dụng cho tình huống mà không thể không báo mất như công ty xây dựng hóa đơn thí nghiệm vật tư, vật liệu công trình thì việc làm mất cho dù có thiệt hai lớn thì bắt buộc doanh nghiệp vẫn phải chọn phương án báo mất

– Việc lựa chọn phân tích giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định cho việc mất hóa đơn sao cho tối ưu hóa chi phí phải bỏ, nếu là hàng tồn kho thì việc không báo mất sẽ liên quan tới hàng tồn kho => do đó phương án lựa chọn cũng là một vấn đề cần phải phân tích hướng xử lý tối ưu

Phương án 02: Xử lý Mất hóa đơn đầu Vào

***Căn cứ Pháp lý:

– Theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra

++Thủ tục:

– Làm báo cáo mất BC21/AC

– Lập biên bản ghi nhận sự việc, hai bên kí tá xác nhận về việc mất hóa đơn của bên mua

– Bên bán phô tô liên 1 có đóng dấu treo giao cho bên mua

– Được khấu trừ thuế và tính vào chi phí hợp lý bình thường

– Cơ quan thuế sẽ gọi điện mời doanh nghiệp lên làm việc để ký tá các thủ tục về mất hóa đơn và ra văn bản phạt: Hóa đơn liên 1 bên bán sao y, biên bản mất hóa đơn hai bên đã ký, và giấy ủy quyền người lên làm việc nội dung: được ký tá về các thủ tục về mất hóa đơn…khoảng 2 ngày sau sẽ có biên bản phạt và doanh nghiệp nộp tiền phạt là xong

*** Mức phạt Củ:

+Mất hóa đơn đối với bên Bán:

– Mức phạt: Từ 10 – 20 triệu Theo điều 11 của TT 10/2014/TT-BTC – Xử phạt vi phạm hóa đơn.

+Mất hóa đơn đối với bên Mua:

– Mức phạt: từ 2 – 4 triệu. Theo điều 12 của TT 10/2014/TT-BTC – Xử phạt vi phạm hóa đơn.

*** Mức phạt Mới:

Kể từ ngày 1/8/2016 Việc mất hóa đơn theo Điều 3 khoản 6 Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung: Nghị định số 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
*Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 39 như sau:

“1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

– Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền”.

= > Khai báo thuế bình thường, tính vào chi phí hợp lý bình thường toàn bộ thủ tục phải được làm trước thời điểm có quyết định thanh kiểm tra của cơ quan thuế tại doanh nghiệp

+Nếu doanh nghiệp không làm thủ tục báo mất thì

– Đến thời điểm thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp khi cán bộ kiểm tra phát hiện mất

Toàn bộ vat không được khấu trừ truy lại 10%
Toàn bộ chi phí ko đc tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế tndn truy lại 20%

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

 

Mất hóa đơn đầu Vào

***Căn cứ Pháp lý:

– Theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra

++Thủ tục:

– Làm báo cáo mất BC21/AC

– Lập biên bản ghi nhận sự việc, hai bên kí tá xác nhận về việc mất hóa đơn của bên mua

– Bên bán phô tô liên 1 có đóng dấu treo giao cho bên mua

– Được khấu trừ thuế và tính vào chi phí hợp lý bình thường

– Cơ quan thuế sẽ gọi điện mời doanh nghiệp lên làm việc để ký tá các thủ tục về mất hóa đơn và ra văn bản phạt: Hóa đơn liên 1 bên bán sao y, biên bản mất hóa đơn hai bên đã ký, và giấy ủy quyền người lên làm việc nội dung: được ký tá về các thủ tục về mất hóa đơn…khoảng 2 ngày sau sẽ có biên bản phạt và doanh nghiệp nộp tiền phạt là xong

– Mức phạt: từ 4 – 8 triệu. Điều 3 khoản 6 Nghị định 49 – Xử phạt vi phạm hóa đơn.

Post Comment