Tuesday, 3 Aug 2021
Cập nhật luật thuế và kế toán

Nợ đọng BHXH BHYT BHTN

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vừa có báo cáo tình hình nợ BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tới quý 3/2020.

 

Theo đó, cơ quan này đã triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu nộp, giảm nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, như: Rà soát, phân loại các đơn vị sử dụng lao động nợ; phối hợp Chi cục thi hành án huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Liên đoàn lao động huyện, Công an huyện thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành đối với đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, thời gian kéo dài…

Tuy nhiên, tính đến hết quý 3/2020, trên địa bàn huyện Hà Trung vẫn còn 102 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.

 

Trong đó, 16 đơn vị nợ từ 26 tháng trở lên, với số tiền nợ là gần 4,5 tỷ đồng; 14 đơn vị nợ từ 10 đến 24 tháng, với số tiền nợ là hơn 1,8 tỷ đồng; 27 đơn vị nợ từ 4 tháng đến 9 tháng, với số tiền nợ là gần 1,6 tỷ đồng; 45 đơn vị nợ từ 1 tháng đến 3 tháng, với số tiền nợ là hơn 0,8 tỷ đồng.

Một số đơn vị nợ với số tiền lớn và thời gian nợ kéo dài, như: Công ty TNHH Liên doanh Vinastone nợ 12 tháng với số tiền 0,91 tỷ đồng; Công ty cổ phần Hồng Phúc nợ 81 tháng với số tiền hơn 0,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Hà Thịnh nợ 75 tháng với số tiền hơn 0,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Đức Cường nợ 44 tháng với số tiền gần 0,7 tỷ đồng; Công ty TNHH TM và DV Quảng Cáo Hải Dương, nợ 66 tháng với số tiền 158 triệu đồng.

Theo BHXH huyện Hà Trung, bên cạnh một số doanh nghiệp kinh doanh gặp nhiều khó khăn, vẫn còn nhiều doanh nghiệp ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của một số chủ sử dụng lao động không nghiêm, nhiều đơn vị chưa thực hiện việc đóng nộp hàng tháng theo quy định, trong đó có cả các đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

 

Theo BHXH huyện Hà Trung trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục báo cáo kịp thời tình hình chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động với Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hà Trung và BHXH tỉnh Thanh Hóa để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời, nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT để chủ sử dụng lao động hiểu và chấp hành chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước; tích cực đôn đốc, yêu cầu các đơn vị nợ đóng nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chưa tham gia BHXH, BHYT, thông báo yêu cầu đơn vị lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đang làm việc tại đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

Để khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN nêu trên, BHXH huyện Hà Trung đề nghị Huyện ủy, UBND huyện này chỉ đạo các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện nghiêm việc đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng, chậm nhất vào ngày cuối cùng trong tháng theo quy định; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN…

Post Comment