Friday, 28 Feb 2020
Phần mềm kế toán misa

Mua phần mềm kế toán Misa cho doanh nghiệp

Phần mềm kế toán Misa là một trong những phần mềm thông dụng nhất, phổ biến nhất, dễ sử dụng nhất hiện nay, áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp. Giúp kế toán làm công việc hiệu quả và nhanh nhất.

Đơn vị chúng tôi chuyên cung cấp phần mềm kế toán Misa với chi phí hợp lý phù hợp quy mô doanh nghiệp.

PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MISA

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty kế toám chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA như sau:

 

Gói Sản phẩm

Đơn giá (VND)

Đơn vị tính

Mô tả chi tiết

Express

Miễn phí

Gói

Phần mềm Kế toán MISA  2017 – đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp (¹)

Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng từ/năm

Starter

2.950.000

Gói

Phần mềm Kế toán MISA 2017 – đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp (¹)

Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 1.000 chứng từ/năm

Standard

6.950.000

Gói

Phần mềm Kế toán MISA 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ,  Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp (¹)

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm

Professional

9.950.000

Gói

Phần mềm Kế toán MISA  2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụTài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp (¹)

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm

Enterprise

12.950.000

Gói

Phần mềm Kế toán MISA 2017 – đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp (¹)

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm

 

Cung cấp phần mềm kế toasn Misa

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ MUA PHẦN MỀM

Hotline: 0944 815 95101655 863 230

Mail: dichvuketoan.org@gmail.com

Post Comment