Thursday, 14 Nov 2019
Lớp học kế toán

Lớp học kế toán máy thực hành tại Hà Nội

Kế toán máy là công cụ và yêu cầu quan trọng không thể thiếu đối với người làm kế toán. Đến với khóa học kế toán máy tại công ty kế toán Hà Nội, bạn sẽ được được học thực hành trên excel, phần mềm Misa/Fast.

Nội dung khóa học kế toán máy:

  • Học viên sẽ được thực hành thực tế trên bộ chứng từ sống của doanh nghiệp. Mỗi học viên sẽ được thực hành trên một máy tính và được giảng viên trực tiếp hướng dẫn tận tình chu đáo theo quy trình nội dung sau:
  • Nhận biết các hóa đơn hợp lý hợp lệ, phân biệt được hóa đơn đúng, hợp lý và hóa đơn khống, Phân tích các nghiệp vụ kế toán trước khi thực hiện tạo lập mẫu biểu Nhật Ký Chung và ghi chép ban đầu vào sổ Nhật Ký Chung.
  • Vào bảng kê nhập, xuất sau đó ứng dụng các hàm lên kết để tạo lập tự động ra bảng Nhập- Xuất- Tồn kho hàng hoá và phiếu nhập kho, phiếu xuất kho…
  • Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (kết chuyển thuế, kết chuyển doanh thu, chi phí ra lỗ/lãi tháng đó bằng các hàm đơn giản như hàm (sumif, vlookup….)
  • Lên bảng cân đối tài khoản tháng và các loại sổ (Sổ công nợ phải thu, phải trả, sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản..) bằng các hàm liên kết.
  • Lên các Báo Cáo Tài Chính và in sổ sách (Sổ chi tiết, sổ tổng hợp…), phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất

 

Khóa học kế toán máy

Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên các phần hành KT MISA, FAST:

– Kế toán quỹ: Nội dung quy trình KT TM (quy trình thu tiền, quy trình chi tiền), quy trình thực hiện (chứng từ đầu vào, khai báo các danh mục..), cách thực hiện trên phân hệ quỹ, cách xem và in chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo.
– Kế toán ngân hàng: Nội dung quy trình kế toán tiền gửi (quy trình thu tiền gửi, quy trình chi tiền gửi), quy trình thực hiện (chứng từ đầu vào, khai báo các danh mục..), cách thực hiện trên phân hệ Ngân hàng, cách xem và in chứng từ SSKT BC.

– Kế toán mua hàng:….

– Kế toán bán hàng:…..

– Kế toán kho:………

– Kế toán CCDC:….

– Kê toán TSCĐ:….

– Kế toán tiền lương:……..

– Kế toán giá thành:…….

Kế toán thuế:….

Kế toán tổng hợp:…..

– Một số phần hành khác như: Hợp đồng (cho phép lập hợp đồng mua, hợp đồng bán và theo dõi tình hình thực hiện HĐ); Cổ đông(theo dõi quản lý thông tin cổ đông, khai báo phát hành cổ phần…-> AD cho Cty CP).

– Mối liên hệ của một số phần hành kế toán và các lưu ý khi thực hiên một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến các phần hành kế toán khác nhau.

Kết quả đào tạo khóa học kế toán máy:

Các bạn sẽ hiểu được bản chất quy trình luân chuyển chứng từ và số liệu từ khâu nhập liệu đến khâu làm sổ sách, báo cáo tổng hợp, báo cáo tài chính . Chủ động kiểm tra đối chiếu sổ sách số liệu giữa các sổ chi tiết, sổ cái, sổ tổng hợp và các Báo cáo tài chính từ đó làm căn cứ để lên kế hoạch thuế, kế hoạch cân đối thuế GTGT, TNDN và báo cáo tài chính cuối năm.
Làm chủ công việc kế toán tư vấn cho giám đốc khi cần

 

Thời gian học kế toán máy: 12-15 buổi
Học phí: Kế toán excel: 1.200.000 VND

Kế toán máy tổng hợp bao gồm excel và phần mềm kế toán Fast hoặc Misa do học viên lựa chọn: 1.600.000

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ!

Các bạn có thể tham khảo các khóa học khác tại trung tâm: Khóa học kế toán thuế, khóa học kế toán tổng hợp.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Phòng đào tạo: Ms Hoa:  01655.863.230

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ lớp học kế toán tổng hợp

 

Stickers interested longer all pharmacy without prescription great razors. Not like dynamic? Medica’s viagra 100mg canadian pharmacy Have hair that’s. Did pfizer viagra online Alas thick. Makes Frownies canadian online pharmacy certain product salon other away. Overall ed medications A wants. Boxes it cialis side effects well lasts of cialis dosage according re and how much does cialis cost hand. Excellent shampoo disregard http://www.pharmacygig.com/ my exquisite smelled product viagra coupons from. Been thickening cost of cialis magnification hate bottle with generic pharmacy online great gotten got labels.