Sunday, 17 Nov 2019
Cập nhật luật thuế và kế toán

Kê khai thuế vãng lai liên huyện cùng tỉnh

Chi phí thuế vãng lai 2% đối với công trình xây dựng cùng tỉnh khác huyện thì mình phải kê khai thuế vào đâu.

Có kê vào phần mềm HTKK: phụ lục 01-5/GTGT không ? Vì trong HTKK để là khác tỉnh, còn trường hợp này là cùng tỉnh chỉ khác huyện thôi.

 

Theo Công văn 6789/BTC-TCT ngày 29/05/2013:

1. Về phía Cơ quan thuế + KBNN:

– Trường hợp người nộp thuế có công trình xây dựng, lắp đặt trong cùng địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đóng trụ sở chính nhưng khác địa bàn quận/huyện (nhà thầu nội tỉnh): Kho bạc Nhà nước nơi ngân sách địa phương được hưởng nguồn thu thuế GTGT khấu trừ phải truyền chứng từ khấu trừ (giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) cho cơ quan thuế đồng cấp để cơ quan thuế không hạch toán số đã nộp của người nộp thuế mà chỉ hạch toán thu vãng lai để tổng hợp lên báo cáo thu nội địa trên địa bàn; đồng thời, cơ quan thuế đồng cấp với Kho bạc Nhà nước nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT khấu trừ ngay sau khi nhận được chứng từ khấu trừ thuế GTGT của công trình xây dựng, lắp đặt nội tỉnh do Kho bạc Nhà nước chuyển đến, phải chuyển chứng từ cho cơ quan thuế nơi quản lý người nộp thuế để hạch toán số đã nộp cho người nộp thuế mà không tổng hợp lên báo cáo thu nội địa trên địa bàn.

= > Như vậy: cơ quan thuế sẽ theo dõi và cập nhật để giảm số phải nộp cho doanh nghiệp

 

 

2. Về phía Doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp vẫn lập tờ khai thuế GTGT bình thường với 100% doanh số và số thuế phát sinh trong kỳ (Không kê khai gì vào chỉ tiêu [39] trên tờ khai & Không lập phụ lục 01-5/GTGT: vì trên hệ thống QLT- CQ Thuế đã trực tiếp quản lý, theo dõi số thuế 2% đó, nếu DN khai- khi CQ Thuế nhập số thuế còn đc khấu trừ trên [43] của 01/GTGT thì trên HT QLT của CQ Thuế sẽ độn 2 lần phần VAT vãng lai 2% nội tỉnh)
+ Nếu trong kỳ không phát sinh số thuế GTGT đầu ra phải nộp thì giá trị 2% mà KBNN đã khấu trừ Doanh nghiệp sẽ dựa vào chứng từ đã khấu trừ/đã nộp có liên quan để hạch toán trên sổ sách Nợ TK 33311 (tức là nộp thừa)/ Có 131 (Sẽ được bù trừ khi phát sinh số thuế GTGT đầu ra phải nộp)
+ Nếu trong kỳ có phát sinh tiền thuế GTGT đầu ra phải nộp thì sẽ chỉ tạm nộp khi đã bù trừ với số 2% đã được KBNN khấu trừ. Đồng thời (để chắc chắn) thì có văn bản kèm hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc đã khấu trừ/ trích nôp 2% vào KBNN để đề nghị Cơ quan thuế bù trừ giảm khoản phải nộp của Doanh nghiệp.

+++ Chú ý:

– Chỉ kê khai phục lục 01-5/GTGT để khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh với công trình khác tỉnh khác nơi trự sở của doanh nghiệp ví dụ: công ty ở Gò Vấp thuộc tỉnh Thành Phồ Hồ Chí Minh làm công trình cho chủ đầu tư ở Bình Dương => khác tỉnh mới kê khai

– Nếu công trình thi công cùng tỉnh như công ty ở Gò Vấp thuộc tỉnh Thành Phồ Hồ Chí Minh làm công trình cho chủ đầu tư ở Bình Thạnh vẫn thuộc cùng tỉnh nhưng mỗi lần Thanh toán chủ đầu tư có kê khai và trừ 2% => Trường hợp này không được kê khai phục lục 01-5/GTGT mà chỉ hạch toán sổ sách mà thôi

Post Comment