Tuesday, 22 Oct 2019
Hỗ trợ DN

Dịch vụ lập báo cáo tài chính đấu thầu xây dựng

Doanh nghiệp  lập hồ sơ năng lực để dự thầu, đấu thâu DN cần có một báo cào tài chính với các chỉ tiêu đẹp để nhà đầu tư chắc chắn rằng DN bạn có khả năng thực hiện gói thầu đảm bảo. Vậy khi đó DN phải xây dựng lên một BCTC như thế nào cho hợp lý.

 

Chúng tôi chuyên cung cấp gói dịch vụ lập báo cáo tài chính hồ sơ dự thầu đấu thầu chuyên nghiệp, nhanh gọn, chi phí hợp lý phù hợp nhất với doanh nghiệp bạn

Các công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện khi thực hiện dịch vụ lập báo cáo tài chính :

 

 • Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
 • Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
 • Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;
 • Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
 • Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;
 • Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;
 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
 • Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
 • In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…

Chúng tôi sẽ lắng nghe yêu cầu quý doanh nghiệp, dựa theo nhu cầu đưa ra và thực hiện phương án tốt nhất tạo ra bản BCTC đấu thầu đẹp, chuẩn theo quy định pháp luật, chắc chắn sẽ làm quý Doanh Nghiệp hài lòng

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ LẬP BCTC VAY NGÂN HÀNG, ĐẤU THẦU

 

Dịch vụ báo cáo tài chính đấu thầu xây dựng

 

 

 

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN HỖ TRỢ VÀ BÁO GIÁ

Hotline: 0944 815 951  hoặc 01655 863 230

Mail: dichvuketoan.org@gmail.com

Post Comment