Thursday, 2 Apr 2020
Cập nhật luật thuế và kế toán Uncategorized

Công văn 1795/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Trả lời công văn số 100/CT-THNVDT ngày 22/1/2015 nêu vướng mắc liên quan đến chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến:

1. Về thuế GTGT mặt hàng nghêu lụa:

Tại khoản 1 điều 4 Thông tưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượngkhông chịu thuế GTGT quy định:
“Sản phẩm trồng trọt(bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánhbắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường củatổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chếthông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏvỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh,đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chấtđể tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảoquản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

– Tại khoản 5 điều 5 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về đối tượng không phải kê khai, tínhnộp thuế GTGT:

“5. Doanh nghiệp, hợptác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chănnuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơchế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mạikhông phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán làgiá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợptác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chănnuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chocác đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thìphải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khibán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biếnthành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanhthương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu’.

– Bộ Tài chinh đã ban hànhcông văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 hướngdẫn về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản (bảnpho tocông văn kèm theo) và Tổng cục Thuế đã có công văn số 3064/TCT-CS ngày 06/08/2014hướng dẫn cụ thể về thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu lụa (bản photo công vănkèm theo)

– Theo trình bày của CụcThuế tỉnh Kiên Giang tại công văn số 100/CT-THNVDT nêu trên thì: quy trình sảnxuất sản phẩm thịt nghêu lụa đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn của Châu âu vàđược giám sát rất kỹ; các doanh nghiệp đều xác định đây là quy trình chế biếnthịt nghêu lụa luộc chín (thời gian luộc từ 5-6 phút) và có thể ăn ngay được;thành phẩm được cân à mạ băng àđóng bao PE hoặc bao PA à hút chân không à bao gói bao bì theo từng thùng bảo quản (nhiệt độ < -20oc). dịch vụ

Quy trình sản xuất thịt ghẹluộc: Ghẹ nguyên liệu àluộc à gỡ thịt à ướp lạnh.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên vàtheo trình bày của Cục Thuế tại công văn số 100/CT-THNVDT nêu trên thì khidoanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm thịtnghêu lụa luộc, thịt ghẹ luộc được chế biến theo quy trình nêu trên cho doanhnghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tínhnộp thuế GTGT.

 

Chính sách thuế tài chính áp dụng trong tháng 6

2. Chính sách thuế đối với mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm vàthức ăn cho vật nuôi khác áp dụng từ ngày 01/01/2015

– Tại điểm 2 Điều 1 Thông tưsố 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT nhưsau:
“1. Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vậtnuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến nhưcám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khácdùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ănchăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chănnuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;…”
Căn cứ hướng dẫn nêu trên,chính sách thuế đối với mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vậtnuôi được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Post Comment