Saturday, 8 May 2021
Uncategorized

Chi trả cộng dồn khác năm tài chính Giảm trừ bản thân

Giảm trừ bản thân khi chi trả cộng dồn khác năm tài chính

 

– Doanh nghiệp chi trả cho người lao động qua năm tài chính thì tính giảm trừ bản thân như thế nào?

– Giảm trừ theo số tháng làm việc hay chỉ giới hạn trong hạn mức 108 triệu/ năm?

**Tình huống: Doanh nghiệp chúng tôi đóng trên địa bàn Hà Nội, đang có vướng mắc về quyết toán thuế TNCN. Mong được giải đáp như sau: Trong năm 2016 đến thời điểm quyết toán TNCN cty mới trả thu nhập cho NLĐ từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2016. Công ty đã thực hiện quyết toán TNCN đến thời điểm tháng 11/2016. Sang năm 2017 cty thực hiện trả lương tháng 12/2016 đến hết tháng 12/2017 trong năm 2017. Vậy khi làm quyết toán thuế TNCN năm 2017 sẽ quyết toán 13 tháng lương trả trong năm 2017 và chỉ được giảm trừ bản thân là 12 tháng (tức 108trđ). Như thế có đúng không. Xin cảm ơn

 

 

*** Căn cứ :

– Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

– Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. …”

–>Theo đó:

+ Trường hợp Doanh nghiệp trả lương tháng 12 năm 2016 cho nhân viên vào năm 2017 thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động năm 2017.

+ Công ty thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017 cho người lao động đối với các khoản thu nhập đã chi trả trong năm 2017 cho người lao động và tính giảm trừ cho bản thân người lao động 12 tháng.

Post Comment