Saturday, 16 Nov 2019
Cập nhật luật thuế và kế toán

Chế độ, quyền lợi của lao động nữ ít người biết đến

Hai hế độ, quyền lợi của các lao động nữ nhưng toàn bị “quên” hoặc không biết đến đó là chế độ khám thai và dưỡng sức sau sinh

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

Tuy không nhiều nhưng cũng có thêm đường sữa cho con đó các bạn ạ (như trường hợp dưới đây được 1.950.000đ tiền dưỡng sức sau sinh – 5 ngày :))
Lưu ý cho cả 2 chế độ, hồ sơ bắt buộc phải có:

– Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện hoặc Tóm tắt hồ sơ bệnh án (bản sao có chứng thực đối với chế độ dưỡng sức).
Tức đối với khám thai sẽ cần giấy ra viện còn đối với dưỡng sức sẽ cần giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án.
– Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD (bản chính).

Post Comment