Friday, 6 Dec 2019
Cập nhật luật thuế và kế toán

Cách kê khai thuế TNCN qua mạng theo quý và theo tháng

Kế từ ngày ngày 20/12/2013 theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo tháng và theo quý cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc kê khai thuế thu nhập cá nhân:

a. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý.
– Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế, nếu có phát sinh thì phải lập tờ khai và nộp tiền thuế.

b. Cách xác định khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý như sau:

– Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.
– DN kê khai thuế GTGT theo quý thì các bạn kê khai thuế TNCN theo quý.
– DN kê khai thuế GTGT theo tháng các bạn xét cho mình 2 trường hợp như sau:
+ Nếu trong tháng có phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
+ Nếu trong tháng có phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ1: Năm 2014 Công ty kế toán Thiên Ưng được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty kế toán Thiên Ưng thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2014 Công ty kế toán Thiên Ưng thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.

Ví dụ 2: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng; các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN đều từ 50 triệu đồng trở lên:
– Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo quý và thực hiện khai thuế theo quý từ quý I/2014.

2. Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý:

Cách kê khai thuế tncn theo tháng và quý

– Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN theo tháng hoặc quý ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân
(Mẫu số 02/KK-TNCN dùng cho cả cá nhân có ký hợp đồng lao động (là nhân viên của công ty) và cá nhân không ký HĐLĐ (lao động thời vụ, vãng lãi))

– Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 03/KK-TNCN

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế .

4. Thời hạn nộp tiền thuế TNCN

– Thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế tháng, quý.

5. Nơi nộp tờ khai thuế TNCN:

Nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đơn vị mình thông qua hệ thống kê khai thuế qua mạng.

Xem chi tiết cách đăng ký mã số thuế TNCN qua mạng: Tại đây

học chứng chỉ kế toán tổng hợp, học kế toán thuế

Post Comment