Tuesday, 3 Aug 2021
Cập nhật luật thuế và kế toán

Cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Các bước đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm, Phần này Công ty kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn thực hành trên phần mềm HTĐKT TNCN 2.6 mới nhất hiện nay:

 

Bước 1: Cách tải và cài đặt phần mềm đăng ký thuế thu nhập cá nhân TNCN 2.6 (Phần mềm mới nhất năm 2014)

– Các bạn tải phần mềm đăng ký MST TNCN 2.6: Tại Đây
– Cài đặt chương trình TNCN 2.6 vào máy tính:

Bước 2: Tạo hồ sơ đăng ký MST cá nhân:

– Click vào biểu tượng TNCN 2.6 trên màn hình.

Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Cách viết hồ sơ đăng ký thuế TNCN :

Mã số thuế: Là MST của công ty bạn.
Tên: Là tên công ty bạn.
Cơ quan thuế cấp cục: Lựa chọn cụ thuế quản lý là tỉnh, thành phố.
Cơ quan thuế quản lý: Lựa chọn Chi cục thuế quản lý công ty mình.
Số hiệu tệp: mặc định là 1 nếu là lần đầu
Ngày tạo tệp và số lượng: Sẽ tự động nhảy, bạn không cần nhập.

Nếu không gõ được tiếng việt: Các bạn vào Bảng điều khiển của Unikey -> Mở rộng -> Luôn sử dụng clipboard cho Unicode.

Thông tin của từng nhân viên: Các bạn phải nhập chính xác tất cả các mục như: Họ tên, số CMND, địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu, địa chỉ cư chú .v.v…

Cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân
Sau khi nhập xong tất cả các nhân viên các bạn ấn “Ghi dữ liệu”. Nếu đúng thì phần mềm sẽ báo là ghi dữ liệu thành công, nếu sai phần mềm sẽ tự động thông báo lỗi sai.

Bước 3: Kết xuất file dữ liệu để nộp:

Mã số thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Có 3 kiểu kiết suất:

Dạng 1: Kiết xuất ra tệp định dạng Text (Để nối nhiều file dữ liệu đã nhập): Trường hợp các bạn chưa nhập xong hết các nhân viên muốn bổ sung thêm danh sách nhân viên thì kiết xuất ra dạng này
+ Khi muốn mở ra các bạn chỉ cần click vào “Mở tệp hồ sơ”

Dạng 2: Kiết xuất ra tệp định dạng Excel (Để gửi file này cho cơ quan thuế) “bắt buộc”: Khi các bạn đã nhập xong dữ liệu của tất cả các nhân viên thì các bạn phải kiết xuất ra file này để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

Dạng 3: Kiết xuất ra tệp định dạng Excel (A3) (Để gửi bảng kê cho cơ quan thuế) (có thể in khổ A4) “bắt buộc”: Các bạn sẽ in bản này ra để nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.

Chú ý: Không được đổi tên file kiết xuất (Vì đó là thông tin MST của DN bạn và thứ tự Nhân viên của công ty bạn)

Nếu kiết xuất ra mà bị lỗi font hoặc muốn sửa thông tin gì:
– Office 2003: Vào Tool -> Protect sheet -> Unprotect sheet
– Office 2007 – 2010: Vào Rewiew – > Unprotect sheet

Điều chỉnh để in:
Khổ A3: – Office 2003: Vào File -> Page setup – > Paper size
– Office 2007 – 2010: Vào File – > Print ->
Khổ A4 thì như bình thường

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký MST cá nhân cho cơ quan thuế:

Chú ý: Các bạn sẽ phải nộp file kiết xuất dạng 2 (Excel A4) qua mạng cho cơ quan thuế trước. Sau đó các bạn mang file dạng 3 (Excel A3) đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.

1. Nộp hồ sơ đăng ký MST qua mạng (Nộp file kiết xuất dạng 2 Excel A4)
– Truy cập vào trang web www.tncnonline.com.vn vào mục Đăng ký thuế –> Cơ quan chi trả -> Đăng nhập đầy thông tin sau:
– Mã số thuế…….. ngày cấp mã số thuế……… (ghi trong giấy chứng nhận hoặc thông báo mã số thuế).
– Cục thuế tỉnh thành phố: …..
– Cơ quan quản lý thuế trực tiếp (chọn trong hệ thống)
– Nhập mã xác nhận và đăng nhập.
– Điền đầy đủ thông tin: Tên người gửi, địa chỉ, số điện thoại, email và chọn Brown –> Upload file lên mạng –> Hệ thông báo gửi file thành công.
– Chọn mục tra cứu file xem file đã được gửi chưa.

2. Nộp hồ sơ đăng ký MST trực tiếp cho cơ quan thuế.
– Sau khi đã nộp thành công File dạng 2 qua mạng cho cơ quan thuế. Các bạn in File dạng 3 có thể là A3 hoặc A4 nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.

Bước 5: Kiểm tra MST

– Khoảng từ 2 -7 ngày sau khi nộp hồ sơ cho cơ quan thuế. Các bạn đăng nhập kiểm tra xem có MST chưa:
( Đăng ký thuế –> Cơ quan chi trả ) –> vào mục tra cứu file –> xem trạng thái cấp mã (nếu trạng thái cấp mã là “đã cấp mã ” ) chọn mục tải kết quả để tải file kết quả về máy tính.

Chúc các bạn thành công!

Công ty kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế trên mọi loại hình doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp

Post Comment