Tuesday, 22 Oct 2019
Báo cáo thực tập kế toán

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả KD

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng Tiến

Gắn liền với công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh giữ một vai rò hết sức quan trọng vì nó phản ánh toàn bộ quá trình bán hàng của doanh nghiệp cũng như việc xác định kết quả kinh doanh cung cấp thông tin cho nhà quản lý về hiệu quả, tình hình kinh doanh của từng đối tượng hàng hoá để từ đó có được những quyết định kinh doanh  chính xác kịp thời và có hiệu quả.

Nội dung báo cáo thực tập kế toán gồm ba phần:

Phần I: Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp  thương mại.

Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng Tiến

Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng Tiến.

Xem và tải báo cáo thực tâp kế toán: Tại đây

lopketoantruong.com khai giảng thường xuyên lớp học kế toán thực hành trên excel lớp học phần mềm kế toán Misa thực hành thực tế

Post Comment