Tuesday, 22 Oct 2019
Bài tập kế toán

Bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu kèm đáp án

Bài tập tổng hợp đầy đủ về kế toán thuế xuất nhập khẩu kèm đáp án. Mình xin giới thiệu các bạn 2 bài tập

BÀI 1

I/ Tại một công ty sản xuất Z, trong năm sản xuất được 280.000 sp và tiêu thụ như sau:

1)      trực tiếp bán lẻ 40.000 sp, giá bán gồm cả thuế GTGT: 71.500 đồng/sp.

2)      bán cho cty TM trong nước  90.000 sp với giá bán gồm cả thuế GTGT là 68.200 đ/sp

3)      bán cho siêu thị 20.000 sp, giá bán chưa có thuế GTGT 63.000 đồng/sp.

4)      Bán cho doanh nghiệp chế xuất 30.000 sp. Giá bán : 68.000 đồng/sp

5)      Xuất cho đại lý bán lẻ 40.000 sp, giá bán theo hợp đồng đại lý gồm cả thuế GTGT: 72.600 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho 10.000 sp.

6)      Bán cho cty xuất nhập khẩu 30.000 sp, giá bán chưa có thuế GTGT là 64.000 đồng/sp.. trong đó có 1.000 sp không phù hợp quy cách so với hợp đồng, doanh nghiệp phải giảm giá bán 10%.

7)      Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 20.000 sp, gia bán theo điều kiện CIF là 75.000 đồng/sp. phí vận chuyển và bảo hiểm 2.000 đồng/sp.

II/ Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong năm (chưa tính các khoản thuế)

1)      nguyên vật liệu chính: xuất kho để sx sp 20.400 kg, giá xuất kho: 200.000 đồng/kg.

2)      nguyên vật liệu phụ và nhiên liệu khác: 1.520 triệu đồng.

3)      tiền lương:

–          Bộ phận trực tiếp sản xuất: định mức tiền lương: 1,5 triệu đồng/lđ/tháng, định mức sx: 150 sp/ld/tháng.

–          Bộ phận quản lý: 352 triệu đồng.

–          Bộ phận bán hàng. 106 triệu đồng

–          Bộ phận phục vụ sản xuất: 200 triệu đồng

4)      KHTSCD: TSCD thuộc bộ phận sản xuất: 2.130 triệu đồng, bộ phận quản lý: 1012 triệu đồng, bộ phận bán hàng: 604 triệu  đồng.

5)      Các chi phí khác:

–          chi nộp thuế xuất khẩu.

–          phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế.

–          chi phí đồng phục cho công nhân sản xuất: 200 triệu đồng         bai-tap-ke-toa-thue-xuat-nhap-khau-co-dap-an

–          trả tiền quầy hàng thuộc bộ phận bán hàng: 105 triệu đồng.

–          trả tiền vay ngân hàng: 1.015 triệu đồng.

–          các chi phí khác còn lại:

·   thuộc bộ phận sản xuất: 920 triệu đồng, trong đó chi phí về  nghiên cứu chống ô nhiễm môi trường bằng nguồn vốn của cơ quan chủ quản của cấp trên: 90 triệu đồng.

·   thuộc bộ phận quản lý: 210 triệu đồng, trong đó nộp phạt do vi phạm hành chính về thuế: 3 triệu đồng.

–          dịch vụ mua vào sử dụng cho bộ phận quản lý: 126,5 triệu đồng

–          thuộc bộ phận bán hàng: 132 triệu đồng.

BIẾT RẰNG:

1/ Thuế suấtt thuế XK 2%, TNDN: 28%, GTGT đối với sp 10%, thuế môn bài phải nộp cả năm: 3 triệu đồng.

2/ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho cả năm là: 524 triệu đồng.

3/ thu nhập chịu thuế khác: 12,6 triệu đồng

Yêu cầu: tính các thuế mà công ty Z phải nộp trong năm.

Xem đầy đủ và tài tài liệu: TẠI ĐÂY

(Các bạn đăng ký tài khoản và download free nhé)

Post Comment