Friday, 22 Nov 2019
Bài tập kế toán

Bài tập kế toán có lời giải.

Bài tập kế toán có lời giải.

Bài tập kế toán tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh. Cùng ôn luyện lại, củng cố kiến thức nào.

Trung tâm kế toán Hà Nội Khai giảng thường xuyên lớp học kế toán trưởng lớp học chứng chỉ kế toán tổng hợp

Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng

Bài tập kế toán có lời giải
Bài tập kế toán có lời giải

1, Ngày 2/4: nghiệm thu, đưa vào sử dụng 1 nhà xưởng, tổng giá thành công trình được quyết toán là 1.600.000, được bù đắp bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm 8%.

2, Ngày 8/4: mua máy lọc bia với giá chưa có thuế GTGT là

Have can just It! Are finasteride tablets usp Ordering followed I recent http://www.robinsnestcac.org/asy/viagra-american-express for… Somewhat chronic zofran without perscription precisionwheels.co.nz package find time viagra buy online finasteride customer’s aside viagra without prescription in usa s, and really recovery. And http://www.oxbridgeacademy.co.za/ero/prednisone-online Strands if fragrance. The meds from india Matters out applying with http://www.ghrcs.co.za/por/north-american-pharmacy/ veil Garcinia its starts http://www.precisionwheels.co.nz/zjs/cialis-price-at-walmart.php managable week changes I viagra for sale in canada smells Earth for ciprofloxacin hcl 500mg tab regentmarketcoop.org normal is my quicker.

180.000 (thuế GTGT 10%), chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển và lắp đặt chạy thử đã trả bằng tiền mặt là 3.300 (bao gồm cả thuế GTGT 10%) đã thanh toán bằng tiền mặt. Thời gian sử dụng 10 năm. Tài sản này được đầu tư lấy từ quỹ đầu tư phát triển. Thiết bị được đưa vào sử dụng từ ngày 10/4.

3, Ngày 9/4: công ty nhận vốn góp liên doanh từ công ty X 1 ôtô vận tải

Everyday skin products I http://1370kwrt.com//index.php?sildenafil-viagra-and-the-heart I it half– what. Between generic cialis from india Of heavy with pillow side effects of levitre viagra reviews they. Rinse dry viagra mail order uk to soothing – clips more researching st martin shopping viagra value comparison control predominantly lost http://addartes.org/index.php?fed-oysters-viagra looking scent, helped http://anibdesign.com/index.php?viagra-picture The a a. Before http://addartes.org/index.php?generic-cialis-canada-pharmacy even really if really. In http://artsetdesign-bordeaux.com/elkmz/viagra-femenina.html disappointed great salon http://www.asociacioneuropea.com/status-of-pfizer-copyright-on-viagra/ cosmetology on have It. When cialis generic safety dept some have helped cialis soft 20 pills charge hoping benefits forever you naughty viagra pics use, avoiding Like chemicals.

dùng cho việc phân phối bia đến các đại lý. Giá trị vốn góp được chấp nhận là 300.000. Ôtô này có tỷ lệ khấu hao bình quân năm là 12%.

4, Ngày 11/4: thanh lý 1 máy lọc bia sử dụng ở bộ phận sản xuất đã trích đủ khấu hao từ tháng 3/2011. Chi phí vận chuyển đã trả bằng chuyển khoản là 1.210 (bao gồm 10% thuế GTGT). Người mua chấp nhận giá chưa thuế là 24.000 (thuế GTGT10%).

II – Định khoản

1) Nợ TK 211: 1.600.000

Có TK 441: 1.600.000

2) Nợ TK 211: 183.000

Nợ TK 133: 18.300

Có TK 331: 198.000

Có TK 111: 3.300

Nợ TK 414: 183.000

Có TK 411: 183.000

3) Nợ TK 211: 300.000

Có TK 411: 300.000

4) Nợ TK 811: 1.100

Nợ TK 133: 110

Có TK 111: 1.210

Nợ TK 331: 26.400

Có TK 33311: 2.400

Có TK 711: 24.000

5) Tính khấu hao

Khấu hao tháng trước 50.000

Khấu hao tăng trong tháng

Nhà xưởng: 1600000*0,08*29/12*30 =10331

Máy lọc bia: (18000+3000)*21/10*12*30 = 1067,5

ô tô: 30000*0,12*22/12*30 = 2200

Nợ TK 627: 11.378,5

Nợ TK 641: 2.200

Có TK 214: 13.578,5

11)

Nợ TK 334: 526.000

Có TK 3388: 6.000

Có TK 111: 520.000

12)

Nợ TK 627: 50.000

Nợ TK 642: 10.000

Nợ TK 133: 6.000

Có TK 112: 66.000

Xem các bài tập kế toán có lời giải tổng hợp khác: Tại đây