Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Xử lý Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST

Xử lý Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST

Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý hay không?

Xin anh chị cho biết, cty em đang làm là một chi nhánh hoạch toán phụ thuộc cty, chi nhánh vẫn hoạt động bình thường, có đầu ra đầu vào, thì công ty mẹ bị đóng mã số thuế hoạt động,chi nhánh cũng bị đóng theo, vậy những hoá đơn mà chi nhánh lấy đầu vào và xuất đầy ra trong khoảng thời gian bị đóng mã số thuế có được xem là hợp lệ không,nếu không thì xủa lý như thế nào với những hoá đơn này, mong anh chị giải đáp dùm, cảm ơn các anh chị nhiều?

= > Phần trả lời

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

“Điều 20. Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

 

Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế)”.

Ngày 24/12/2012, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4637/TCT-KK về việc kê khai thuế trong thời gian bị thu hồi mã số thuế, trong đó có nội dung:

“Trường hợp doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi mã số thuế, tại doanh nghiệp vẫn phát sinh hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản phải trả thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định.

Tuy nhiên, các hóa đơn, chứng từ liên quan với hồ sơ khai thuế trong giai đoạn thu hồi mã số thuế thì các hóa đơn đó không được kê khai khấu trừ và không được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC, quy định:

“Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Công ty bị đóng mã số thuế

Công ty bị đóng mã số thuếcó đươc xuất hóa đơn

=> Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

– Việc đơn vị vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ khi đã bị đóng mã số thuế là sai quy định.

– Hóa đơn đầu vào: Đối với các hóa đơn mua vào sau khi bị đóng mã số thuế, đơn vị không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.

– Hóa đơn bán ra: Các hóa đơn đơn vị xuất ra sau thời điểm bị đóng mã số thuế là không có giá trị sử dụng. Đơn vị mua hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN. Bên bán hàng và bên mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định này.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment