Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Vợ nghỉ sinh chồng được hưởng trợ cấp một lần

Vợ nghỉ sinh chồng được hưởng trợ cấp một lần

Giáo viên trong biên chế được 2 năm. Vợ tôi làm nghề tự do. Ngày 1/7/2018 vừa qua, vợ tôi sinh con đầu lòng. Xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp một lần hay không?

Trả lời vợ nghỉ sinh chồng được hưởng trợ cấp một lần

Tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

 

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Liên quan đến quy định này, tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐ,TB&XH “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc”, có nêu: Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, vợ bạn làm tự do không tham gia bảo hiểm xã hội, còn bạn là giáo viên biên chế được 2 năm. Như vậy bạn đã có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng trợ cấp một lần khi vợ bạn sinh con theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

 

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

 

Để được hưởng trợ cấp này, bạn liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn tham gia, hoặc nhờ sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách về bảo hiểm xã hội nơi bạn đang công tác để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Điều 101 Luật BHXH để làm hồ sơ hưởng trợ cấp theo quy định hiện hành.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment