Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » TP.HCM thay đổi phiếu giao nhận hồ sơ làm thủ tục BHXH

TP.HCM thay đổi phiếu giao nhận hồ sơ làm thủ tục BHXH

BHXH TP.HCM thay đổi phiếu giao nhận hồ sơ làm thủ tục BHXH từ ngày 10/10/2017
Ngày 09/10/2017, BHXH ban hành thông báo 2123/TB-BHXH.

Theo đó thông báo:

Ban hành 18 phiếu giao nhận hồ sơ giấy:

Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) 607: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng
PGNHS 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch
PGNHS 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ
PGNHS 610: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, nơi KCB, thông tin trên thẻ
PGNHS 612: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục. Cấp thẻ cho kỳ trước thiếu thông tin
PGNHS 620: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN
PGNHS 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc
PGNHS 622: Xác nhận đang tham gia BHXH (622).
PGNHS 623: Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH
PGNHS 624: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước 1995; điều chỉnh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại trước 1995
PGNHS 625: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH.
PGNHS 626: Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027
PGNHS 627: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đang được cơ quan BHXH rà soát
PGNHS 628: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH
PGNHS 629: Xác nhận sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp
PGNHS 630: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu Sổ, Thẻ dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ
PGNHS 666: Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
PGNHS 666a: Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trường mầm non

Bãi bỏ 34 hồ sơ giấy:

PGNHS 101 – 111
101: Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc lần đầu, đơn vị chuyển từ địa bàn tỉnh; thành phố khác đến
PGNHS 201 – 203
PGNHS 301 – 306
PGNHS 308 – 311
PGNHS 313
PGNHS 314
PGNHS 314b
PGNHS 316
PGNHS 317
PGNHS 320
PGNHS 333
PGNHS 401403

 

Học kế toán thực hành

 

Bãi bỏ 16 PGNHS điện tử:

PGNHS 101 – 104
PGNHS 106
PGNHS 202
PGNHS 302 – 306
PGNHS 311
PGNHS 401
PGNHS 402
PGNHS 402b
PGNHS 403
Quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ bắt đầu áp dụng từ ngày 10/10/2017

Bài viết liên quan:

Leave a Comment