Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Tính thuế TNCN quyết toán thuế TNCN thời điểm nào

Tính thuế TNCN quyết toán thuế TNCN thời điểm nào

Thời điểm tính thuế TNCN là khi nào? Thời điểm quyết toán thuế TNCN là khi nào?

 

***Căn cứ thời điểm tính thuếTNCN

– Tại Điều 28, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

– Khoản III mục 1/1.1 Công văn 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012

– Công văn 881/CT-TTHT ngày 8/2/2013 quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lớp học thực hành kế toán tại Hà Tĩnh

= > Theo đó thời điểm tính thuế TNCN:

– Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

*Ví dụ 1. Trường hợp tiền lương, tiền công tháng 12/2010, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vào tháng 1/2011 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2011 để quyết toán thuế trong năm 2011.

*Ví dụ 2. Trường hợp tiền lương, tiền công phát sinh trước tháng 12/2012, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vào tháng 1/2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trong năm 2013

Trường hợp Tiền lương, tiền công phát sinh tháng 12/2012 được Công ty trả thu nhập cho người lao động vào tháng 1/2013 thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trong năm 2013.

*Ví dụ 3. Cty ABC năm 2017 khoán cho Ông A đứng đầu 1 dư án A với mức lương là 50 triệu từ tháng 02- đến tháng 04, sau đó lại khoán tiếp Dự án B khác từ tháng 7- tháng 8 lương 30 triệu, đến cuối năm mới thanh toán 80 triệu – 8 triệu thuế TNCN và viết chứng từ khấu trừ TNCN và nộp thuế TNCN quý 4/2017 có được không?

= > Như vậy đối với công ty ABC thời điểm trả tiền Mặt/ ngân hàng:

– Nếu 80 triệu thanh toán > = ngày 31/12/2017 thì viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN + nộp thuế TNCN quý 4/2017 + quyết toán thuế TNCN năm 2017

– Nếu 80 triệu thanh toán Sau ngày 31/12/2017 ví dụ ngày 10/01/2018 thì viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN + nộp thuế TNCN quý 1/2018 + quyết toán thuế TNCN năm 2018 (năm 2017 chưa phải quyết toán vì chưa chi Trả).

Bài viết liên quan:

Leave a Comment