Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tin tức

Điều chỉnh tiền thuế như thế nào khi ghi sai giấy nộp tiền

Điều chỉnh tiền thuế như thế nào khi ghi sai giấy nộp tiền

Sai sai của chúng tôi Doanh nghiệp khi bạn ở Phần còn sống Đó là một phần của nhau, một trong những thứ khác nhau. *** văn bản: Theo, 3 xuất, 100% / 2016, cập nhật, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. / ND-CP và Nghị định 12/2015 / ND-CP, lợi ích của [...]

Xem thêm
Địa điểm kinh doanh khai thuế môn bài

Địa điểm kinh doanh khai thuế môn bài

Công ty phát sinh địa điểm kinh doanh, chi nhánh, cửa hàng…thì kê khai thuế như thế nào? +++ Các khái niệm: theo Luật doạnh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014 – Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc [...]

Xem thêm
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế 2019

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế 2019

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế? —> Thời hạn nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế   – Khoản 03 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 – Tại khoản 2, Điều 32 của Luật Quản lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán [...]

Xem thêm
Thời điểm và mức hưởng lương hưu xác định như thế nào

Thời điểm và mức hưởng lương hưu xác định như thế nào

Bố đẻ của bà Trần Hoàng Phương Chi (TPHCM) sinh ngày 1/7/1959, tham gia quân đội 10 năm ở Campuchia, sau đó ra quân. Từ năm 2008 đến năm 2018 làm việc tại doanh nghiệp, đã đóng BHXH được 20 năm. Tháng 9/2018 bố bà Chi nghỉ việc, ngày 20/12/2018 có quyết định giám định [...]

Xem thêm
Thủ tục Nộp lại báo cáo tài chính

Thủ tục Nộp lại báo cáo tài chính

Doanh nghiệp phát hiện sai sót của báo cáo tài chính năm đã làm thì khi làm lại nộp lại theo chế độ và thông tư nào?   ***Căn cứ để nộp lại báo cáo tài chính – Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về khai bổ sung [...]

Xem thêm
Quy trình và thủ tục định khoản về bảo hành công trình

Quy trình và thủ tục định khoản về bảo hành công trình

 Kế toán bảo hành công trình quy trình và thủ tục, phương pháp định khoản về bảo hành công trình   +Quy trình hoạch toán Quyết định 15 và TT200 – Khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp, ghi: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất [...]

Xem thêm
Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu

Giá trị của chúng tôi Chi phí ngôn ngữ của chúng tôi bao nhiêu% thu thu? Lương lồng bao Giảm% doanh thu? **** dữ liệu: văn bản 9, văn bản, văn bản, âm thanh, tài nguyên Tài liệu, tài liệu, số lượng, hàng hóa, hàng hóa – Do, một trong những thứ khác nhau, quan [...]

Xem thêm
Hoach toan Kế toán suất ăn công nghiệp

Hoach toan Kế toán suất ăn công nghiệp

Lập định mức NVL chính phụ và tỉ lệ phù hợp. Tính giá thành chi tiết cho từng ngày theo tường khách hàng hoặc suất ăn Phân bổ các yếu tố NVL phụ, SXC, Nhân công theo tiêu thức NVL chính. Bảng kê thu mua hàng hóa và quản trị nhân sự *Vấn đề 01: [...]

Xem thêm
Kế toán khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Kế toán khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi doanh nghiệp phát hiện kê khai sai như thế nào? Quy định ở văn bản nào? Thời hạn kê khai bổ sung? I – Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ [...]

Xem thêm
Đóng thêm BHXH để hưởng lương hưu tối đa không

Đóng thêm BHXH để hưởng lương hưu tối đa không

Năm 2019, bà Phan Thùy Dương (TPHCM) đến tuổi về hưu, bà đóng BHXH được 22 năm. Bà Dương hỏi, bà có thể đóng BHXH tự nguyện thêm 8 năm để được hưởng mức lương hưu tối đa 75% không? Nếu có thì phương thức đóng như thế nào? Về vấn đề này, Bảo hiểm [...]

Xem thêm