Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tin tức

Lao động về hưu tính thuế TNCN ra sao

Lao động về hưu tính thuế TNCN ra sao

***Chi tiết thuế TNCN cho lao động về hưu  tại:   1. Điều 4.10 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/ 11/ 2007 2. Điều 3 & Điều 25, 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/8/2013.   Tính thuế TNCN thế nào đối với người vừa có lương hưu vừa [...]

Xem thêm
Khi nghỉ việc NLĐ cần làm gì để hưởng lợi ích BHXH

Khi nghỉ việc NLĐ cần làm gì để hưởng lợi ích BHXH

THỨ NHẤT : – Khi thôi việc , dứt hợp đồng theo qui định, sau 1 tháng kể từ ngày các bạn thôi việc , mấy bạn phải đòi bằng được 2 thứ SỔ BẢO HIỂM và GIẤY QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC CÓ KÍ CỦA CÔNG TY VD: Bạn nghỉ 15/08/2017 , thì 15/09/2017 chắc [...]

Xem thêm
Báo cáo năng lực tài chính trong hồ sơ mời thầu

Báo cáo năng lực tài chính trong hồ sơ mời thầu

Quy định về báo cáo năng lực tài chính trong hồ sơ mời thầu. Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau: Thứ nhất: Theo như bạn trình bày, bên bạn đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, nếu hạn mức mua sắm trên 2 tỷ và dưới [...]

Xem thêm
DN có khả năng bị thanh tra, kiểm tra năm 2018

DN có khả năng bị thanh tra, kiểm tra năm 2018

Tổng cục thuế ra Kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra tại trụ sở NNT năm 2018, các Cục Thuế phải đạt tối thiểu 18,5% số lượng người nộp thuế đang hoạt động thuộc diện quản lý thuế (Công văn 5339/TCT-TTr). Các ngành, lĩnh vực được ngành thuế tập trung thanh tra, kiểm tra [...]

Xem thêm
Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp theo Thông tư 133. Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư [...]

Xem thêm
Nội dung pháp luật cần biết về thuế nhập khẩu

Nội dung pháp luật cần biết về thuế nhập khẩu

1. Những căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật thuế nhập khẩu. Quan hệ pháp luật thuế nhập khẩu được hình thành giữa hai chủ thể là nhà nước-người thu thuế và cá nhân, tổ chức-người nộp thuế. Quan hệ pháp luật về thuế nhập khẩu phát sinh dựa trên những căn cứ [...]

Xem thêm
Lập và trình bày BCTC chuyển đổi loại hình hình thức sở hữu

Lập và trình bày BCTC chuyển đổi loại hình hình thức sở hữu

Lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu doanh nghiệp theo Thông tư 133. Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông [...]

Xem thêm
Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đã đóng BHXH mới

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đã đóng BHXH mới

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Đối tượng áp dụng mức điều chỉnh Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định đối tượng điều chỉnh là người lao động được nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 [...]

Xem thêm
Xử lý xuất vật tư thừa so với dự toán xây dựng

Xử lý xuất vật tư thừa so với dự toán xây dựng

Chuyện xuất thừa vật tư so với dự toán trong xây dựng là chuyện bình thường, vậy xử lý việc này như thế nào cho tốt nhất. Có các cách nào xử lý xuất thừa vật tư + Cách 01: nhập lại hàng tồn giảm giá vốn – Xuất thừa thì nhập lại kho làm [...]

Xem thêm
Những khoản phụ cấp không tính đóng BHXH từ 2018

Những khoản phụ cấp không tính đóng BHXH từ 2018

Vậy những khoản phụ cấp nào phải tính BHXH khoản nào không phải tính? Từ ngày 01/01/2018, thêm nhiều khoản tính đóng BHXH bắt buộc; tuy nhiên, 14 khoản chế độ và phúc lợi sau sẽ không tính đóng BHXH bắt buộc (hiện hành không tính đóng và sau ngày 01/01/2018 cũng không tính đóng): [...]

Xem thêm