Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tin tức

Thuế GTGT đối với mặt hàng nông thủy sản

Thuế suất của các mặt hàng nông thủy sản qua sơ chế thông thường và tự nuôi trồng đánh bắt là bao nhiêu? – Được quy định cụ thể ở văn bản pháp lý nào? ***Căn cứ – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ [...]

Xem thêm
Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Hướng dẫn Khai thuế TNDN cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Quy định về thuế TNDN của hoạt động kinh doanh chuyển nhượng Bất Động Sản?   +++ Thời hạn kế khai thuế & mẫu biểu kê khai ***Căn cứ: – Tiết d, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy [...]

Xem thêm
Chuyển số dư trên Tài khoản 421

Chuyển số dư trên Tài khoản 421

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421 trên sổ sách theo luật kế toán và theo luật thuế như thế nào mới phù hợp —>Tình huống: Năm 2018, Cơ quan thuế phạt hành chính của năm 2017 là 50.000.000, Kế toán đã hạch toán vào Nợ TK 4211/ Có TK 112: 50.000.000. Trong năm [...]

Xem thêm
Xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục

Xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục

Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.   Bà Đặng Thụy Hồng Thảo (TPHCM) mua BHYT được 4 năm, đến ngày 30/4/2019 hết hạn. Hiện công ty mua BHYT cho [...]

Xem thêm
Tổng các hóa đơn xăng dầu một ngày trên 20 triệu đồng

Tổng các hóa đơn xăng dầu một ngày trên 20 triệu đồng

Mua xăng dầu vận tải thường xảy ra tình huống các xe lấy hóa đơn xăng về khi đổ xăng tại các trạm đổ xăng cho các xe nhưng cùng 1 cây xăng của cùng 1 đơn vị bán ra cộng dồn > 20 triệu đồng – Ví dụ: Công ty có 5 đầu xe; [...]

Xem thêm
Định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính Theo TT200

Định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính Theo TT200

Định khoản việc thuê tài sản tài chính? Quyền và nghĩa vụ các bên ra sao? Công ty bạn thuê tài sản tài chính? Vậy thủ tục cần nhứng gì? Chứng từ như thế nào?   *Cho thuê tài chính và công ty cho thuê tài chính là gì? – Cho thuê tài chính là [...]

Xem thêm

Công ty giải thể, người lao động được những trợ cấp gì?

Trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động (giải thể) thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động. Công ty TNHH May Lụa Việt Nam (TPHCM) [...]

Xem thêm
Cách tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7

Cách tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7

Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội từ ngày 1/7/2019. Trên cơ sở việc tăng lương cơ [...]

Xem thêm
Thuế GTGT từ bao nhiêu trở lên thì được hoàn

Thuế GTGT từ bao nhiêu trở lên thì được hoàn

***Căn cứ hoàn thuế GTGT: – Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của [...]

Xem thêm
Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào

Hóa đơn mua phải của doanh nghiệp bỏ trốn, hóa đơn ma, hóa đơn ảo ….. thì xử lý như thế nào? Mua bán hóa đơn và mua hóa đơn của công ty bỏ trốn bị phạt sao Có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý hay không?   [...]

Xem thêm