Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Cập nhật luật thuế và kế toán

Báo cáo tài chính làm sai nộp lại

Báo cáo tài chính làm sai nộp lại

Sau khi hết hạn nộp BCTC doanh nghiệp phát hiện sai sót vậy có được nộp lại hay không? ***Bước 01: xem xét việc sai sót có trọng yếu hay không – Nếu sai sót không trọng yếu thì bỏ qua điều chỉnh cho năm hiện tại – Còn nếu sai sót có trọng yếu [...]

Xem thêm
Báo cáo sử dụng hóa đơn khai sai

Báo cáo sử dụng hóa đơn khai sai

Trong số đó là lỗi của chúng tôi? Tinh ranh là bao bì? Biện pháp của chúng tôi có thể kiếm được sao? * Văn bản của chúng tôi – 40 tuổi, văn bản, có hiệu lực, đặc biệt, tài chính, thiết bị, máy tính 09/11/2013 – Tối 13 Thông, Tối, 10 tháng 10 năm [...]

Xem thêm
Tính thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

Tính thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

Vận dụng Những khoản thu nhập nào của người lao động vẫn tuân theo luật mà không chịu thuế TNCN  như thế nào cho phù hợp?   ***Câu hỏi: – Mọi khoản phụ cấp, trợ cấp (như tiền ăn giữa ca, tiền điện thoại, công tác phí…) thì kế toán của Công ty đều đưa [...]

Xem thêm
Chức danh kế toán trưởng được làm tối đa bao nhiêu năm

Chức danh kế toán trưởng được làm tối đa bao nhiêu năm

Theo quy định, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 5 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Hiện không quy định thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng. [...]

Xem thêm
Nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào

Nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào

Doanh nghiệp phát sinh nhập khẩu hàng hóa thì tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào? Căn cứ tỉ giá tờ khai hay tỷ giá – Khi nhập khẩu thường phát sinh các giao dịch: thanh toán trước –nhập hàng sau; nhập hàng trước – thanh toán sau; thanh [...]

Xem thêm
Chi phí Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Chi phí Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì chi phí khấu hao có được cho vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? *Vấn đề 01: về thuế GTGT –*Căn cứ: Theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Các trường hợp không phải kê [...]

Xem thêm
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Khoản Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp? có tính thuế TNCN? Căn cứ: – Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC – Khoản 8, Điều 2, Nghị định 12/2015/NĐ-CP – Khoản 3, Điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC Theo đó: *Về thuế TNDN: Chi [...]

Xem thêm
Mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế

Mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế

Doanh nghiệp mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế thì phải xử lý như thế nào? có bị phạt gì không?   Căn cứ thông tin vi pham hành chính hóa đơn – Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về hóa đơn bán [...]

Xem thêm
Mất hóa đơn đầu ra trong thời gian lưu trữ

Mất hóa đơn đầu ra trong thời gian lưu trữ

Doanh nghiệp mất hóa đơn đầu ra đã kê khai? Mức xử phạt chế tài mất hóa đơn là bao nhiêu? ***Căn cứ: – Tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán [...]

Xem thêm
Thuế nhà thầu đối với khoản lãi vay nước ngoài

Thuế nhà thầu đối với khoản lãi vay nước ngoài

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có nhâu cầu sử dụng vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài: vậy khoản lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý? Khoản lãi vay có phải nộp thuế GTGT, TNDN của thuế nhà thầu hay không? +Về thuế GTGT: *Căn cứ: Thông tư số [...]

Xem thêm