Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Cập nhật luật thuế và kế toán

Điều chỉnh tiền thuế Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền

Điều chỉnh tiền thuế Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền

Nộp sai tiểu mục thuế có bị tính phạt chậm nộp không. Doanh nghiệp Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào? Doanh nghiệp khi nộp các khoản vào ngân sách nhà nước đầy đủ. Mà vẫn nhận được thông báo nợ của Chi cục Thuế gửi về, và thắc [...]

Xem thêm
Kế toán thuế TNDN hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Kế toán thuế TNDN hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Xác định thu nhập tính thuế và thuế TNDN đối với chuyển nhượng bất động sản? Quy định về thuế TNDN của hoạt động kinh doanh chuyển nhượng Bất Động Sản? Hướng dẫn Khai thuế TNDN cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản?   Thời hạn kế khai thuế & mẫu biểu kê khai [...]

Xem thêm
Thanh toán đối với mua hàng trả chậm

Thanh toán đối với mua hàng trả chậm

Chính sách Thuế liên quan đến chứng từ thanh toán đối với mua hàng trả chậm? Thanh toán trả chậm quá hạn hợp đồng được khấu trừ thuế GTGT?  Khấu trừ thuế đối với hàng trả trậm? —> Khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp mua hàng hóa trả chậm giai đoạn từ 1/1/2014 đến trước [...]

Xem thêm
Xử lý hóa đơn bán lẻ chi phí nhỏ dưới 200k

Xử lý hóa đơn bán lẻ chi phí nhỏ dưới 200k

Xử lý như thế nào đối với trường hợp đã lấy hóa đơn lẻ về?Hóa đơn lẻ áp dụng trong trường hợp nào? Khi nào thì được lập bảng kê mua hàng   Vấn đề 01: Mua hóa đơn lẻ tự tạo, hóa đơn lẻ dưới < 200.000đ hay trên > 200.000đ tất cả đều [...]

Xem thêm
Điều chỉnh tiền thuế như thế nào khi ghi sai giấy nộp tiền

Điều chỉnh tiền thuế như thế nào khi ghi sai giấy nộp tiền

Sai sai của chúng tôi Doanh nghiệp khi bạn ở Phần còn sống Đó là một phần của nhau, một trong những thứ khác nhau. *** văn bản: Theo, 3 xuất, 100% / 2016, cập nhật, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. / ND-CP và Nghị định 12/2015 / ND-CP, lợi ích của [...]

Xem thêm
Địa điểm kinh doanh khai thuế môn bài

Địa điểm kinh doanh khai thuế môn bài

Công ty phát sinh địa điểm kinh doanh, chi nhánh, cửa hàng…thì kê khai thuế như thế nào? +++ Các khái niệm: theo Luật doạnh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014 – Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc [...]

Xem thêm
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế 2019

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế 2019

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế? —> Thời hạn nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế   – Khoản 03 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 – Tại khoản 2, Điều 32 của Luật Quản lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán [...]

Xem thêm
Thời điểm và mức hưởng lương hưu xác định như thế nào

Thời điểm và mức hưởng lương hưu xác định như thế nào

Bố đẻ của bà Trần Hoàng Phương Chi (TPHCM) sinh ngày 1/7/1959, tham gia quân đội 10 năm ở Campuchia, sau đó ra quân. Từ năm 2008 đến năm 2018 làm việc tại doanh nghiệp, đã đóng BHXH được 20 năm. Tháng 9/2018 bố bà Chi nghỉ việc, ngày 20/12/2018 có quyết định giám định [...]

Xem thêm
Thủ tục Nộp lại báo cáo tài chính

Thủ tục Nộp lại báo cáo tài chính

Doanh nghiệp phát hiện sai sót của báo cáo tài chính năm đã làm thì khi làm lại nộp lại theo chế độ và thông tư nào?   ***Căn cứ để nộp lại báo cáo tài chính – Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về khai bổ sung [...]

Xem thêm
Quy trình và thủ tục định khoản về bảo hành công trình

Quy trình và thủ tục định khoản về bảo hành công trình

 Kế toán bảo hành công trình quy trình và thủ tục, phương pháp định khoản về bảo hành công trình   +Quy trình hoạch toán Quyết định 15 và TT200 – Khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp, ghi: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất [...]

Xem thêm