Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Cập nhật luật thuế và kế toán

Thuế nhà thầu đối với khoản lãi vay nước ngoài

Thuế nhà thầu đối với khoản lãi vay nước ngoài

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có nhâu cầu sử dụng vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài: vậy khoản lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý? Khoản lãi vay có phải nộp thuế GTGT, TNDN của thuế nhà thầu hay không? +Về thuế GTGT: *Căn cứ: Thông tư số [...]

Xem thêm
Quy trình hủy hợp đồng kinh tế

Quy trình hủy hợp đồng kinh tế

*Văn bản pháp lý chế tài quy định hủy hợp đồng kinh tế: *Căn cứ: Điều 312,313,314,315 của Luật số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội về Luật Thương mại có hiệu lực, 01/01/2006 ++Điều 312. Huỷ bỏ hợp đồng 1. Huỷ bỏ hợp đồng bao gồm hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và hủy [...]

Xem thêm
Quy định về cách tính Thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Quy định về cách tính Thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Hộ cá nhân kinh doanh phải nộp những loại thuế nào? Cách tính thuế : GTGT, TNCN cho hộ cá nhân kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh? *Vấn đề 01: Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài *Căn cứ: – Nghị Định Số: 139/2016/NĐ–CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 QUY [...]

Xem thêm
Lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

Lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT thì xuất hóa đơn như thế nào? Về hóa đơn: +++ Căn cứ: – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT); – Điểm 2.1 Phụ lục [...]

Xem thêm
Hợp đồng giao khoán nhân công không có tư cách pháp nhân

Hợp đồng giao khoán nhân công không có tư cách pháp nhân

Công ty ký hợp đồng giao khoán nhân công cho cá nhân không có tư cách pháp nhân làm đại diện ký hợp đồng giao khoán nhân công, Có phải nộp thuế không?nộp các loại thuế nào đối với trường hợp giao khoán này? ***Trường hợp: Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện [...]

Xem thêm
Công ty mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Công ty mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Doanh nghiệp mở Tài khoản tiền vay ngân hàng Có phải thông báo với cơ quan thuế? *Căn cứ: – Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị [...]

Xem thêm
Đặt in hóa đơn GTGT lần đầu

Đặt in hóa đơn GTGT lần đầu

Căn cứ Đặt in hóa đơn GTGT lần đầu – Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định về hóa đơn mới nhất – Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn – Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính [...]

Xem thêm
Quy định chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty

Quy định chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty

Cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty thì xử lý như thế nào? Doanh nghiệp chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân công ty hoặc người ngoài công ty?     *Trường hợp 01: chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm [...]

Xem thêm
Quyền lợi 5 năm tham gia BHYT liên tục từ 1/12/2018

Quyền lợi 5 năm tham gia BHYT liên tục từ 1/12/2018

Quyền lợi của chủ thẻ khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên sẽ được quy định theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành. Nghị định 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/12/2018. Theo đó, việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh [...]

Xem thêm
Giải đáp thắc mắc về phí, thuế thuê nhà

Giải đáp thắc mắc về phí, thuế thuê nhà

Các loại thuế phải nộp của hộ cá nhân cho thuê nhà là gì? Các mức đóng phí thuế thuê nhà người thuê và người cho thuê Trường hợp 1: Thuê nhà của cá nhân có doanh thu lớn hơn 100 triệu/năm không cần hóa đơn tài chính (Áp dụng 1/1/2015) mà bên đi thuê [...]

Xem thêm