Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Cập nhật luật thuế và kế toán

Nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào

Nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào

Doanh nghiệp phát sinh nhập khẩu hàng hóa thì tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào? Căn cứ tỉ giá tờ khai hay tỷ giá – Khi nhập khẩu thường phát sinh các giao dịch: thanh toán trước –nhập hàng sau; nhập hàng trước – thanh toán sau; thanh [...]

Xem thêm
Chi phí Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Chi phí Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì chi phí khấu hao có được cho vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? *Vấn đề 01: về thuế GTGT –*Căn cứ: Theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Các trường hợp không phải kê [...]

Xem thêm
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Khoản Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp? có tính thuế TNCN? Căn cứ: – Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC – Khoản 8, Điều 2, Nghị định 12/2015/NĐ-CP – Khoản 3, Điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC Theo đó: *Về thuế TNDN: Chi [...]

Xem thêm
Mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế

Mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế

Doanh nghiệp mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế thì phải xử lý như thế nào? có bị phạt gì không?   Căn cứ thông tin vi pham hành chính hóa đơn – Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về hóa đơn bán [...]

Xem thêm
Mất hóa đơn đầu ra trong thời gian lưu trữ

Mất hóa đơn đầu ra trong thời gian lưu trữ

Doanh nghiệp mất hóa đơn đầu ra đã kê khai? Mức xử phạt chế tài mất hóa đơn là bao nhiêu? ***Căn cứ: – Tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán [...]

Xem thêm
Thuế nhà thầu đối với khoản lãi vay nước ngoài

Thuế nhà thầu đối với khoản lãi vay nước ngoài

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có nhâu cầu sử dụng vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài: vậy khoản lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý? Khoản lãi vay có phải nộp thuế GTGT, TNDN của thuế nhà thầu hay không? +Về thuế GTGT: *Căn cứ: Thông tư số [...]

Xem thêm
Quy trình hủy hợp đồng kinh tế

Quy trình hủy hợp đồng kinh tế

*Văn bản pháp lý chế tài quy định hủy hợp đồng kinh tế: *Căn cứ: Điều 312,313,314,315 của Luật số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội về Luật Thương mại có hiệu lực, 01/01/2006 ++Điều 312. Huỷ bỏ hợp đồng 1. Huỷ bỏ hợp đồng bao gồm hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và hủy [...]

Xem thêm
Quy định về cách tính Thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Quy định về cách tính Thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Hộ cá nhân kinh doanh phải nộp những loại thuế nào? Cách tính thuế : GTGT, TNCN cho hộ cá nhân kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh? *Vấn đề 01: Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài *Căn cứ: – Nghị Định Số: 139/2016/NĐ–CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 QUY [...]

Xem thêm
Lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

Lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT thì xuất hóa đơn như thế nào? Về hóa đơn: +++ Căn cứ: – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT); – Điểm 2.1 Phụ lục [...]

Xem thêm
Hợp đồng giao khoán nhân công không có tư cách pháp nhân

Hợp đồng giao khoán nhân công không có tư cách pháp nhân

Công ty ký hợp đồng giao khoán nhân công cho cá nhân không có tư cách pháp nhân làm đại diện ký hợp đồng giao khoán nhân công, Có phải nộp thuế không?nộp các loại thuế nào đối với trường hợp giao khoán này? ***Trường hợp: Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện [...]

Xem thêm