Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Cập nhật luật thuế và kế toán

Thủ tục Nộp lại báo cáo tài chính

Thủ tục Nộp lại báo cáo tài chính

Doanh nghiệp phát hiện sai sót của báo cáo tài chính năm đã làm thì khi làm lại nộp lại theo chế độ và thông tư nào?   ***Căn cứ để nộp lại báo cáo tài chính – Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về khai bổ sung [...]

Xem thêm
Quy trình và thủ tục định khoản về bảo hành công trình

Quy trình và thủ tục định khoản về bảo hành công trình

 Kế toán bảo hành công trình quy trình và thủ tục, phương pháp định khoản về bảo hành công trình   +Quy trình hoạch toán Quyết định 15 và TT200 – Khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp, ghi: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất [...]

Xem thêm
Hóa đơn nghiệm thu Tài sản cố định tự xây dựng

Hóa đơn nghiệm thu Tài sản cố định tự xây dựng

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC: 4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ. Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ [...]

Xem thêm
Báo cáo tài chính làm sai nộp lại

Báo cáo tài chính làm sai nộp lại

Sau khi hết hạn nộp BCTC doanh nghiệp phát hiện sai sót vậy có được nộp lại hay không? ***Bước 01: xem xét việc sai sót có trọng yếu hay không – Nếu sai sót không trọng yếu thì bỏ qua điều chỉnh cho năm hiện tại – Còn nếu sai sót có trọng yếu [...]

Xem thêm
Báo cáo sử dụng hóa đơn khai sai

Báo cáo sử dụng hóa đơn khai sai

Trong số đó là lỗi của chúng tôi? Tinh ranh là bao bì? Biện pháp của chúng tôi có thể kiếm được sao? * Văn bản của chúng tôi – 40 tuổi, văn bản, có hiệu lực, đặc biệt, tài chính, thiết bị, máy tính 09/11/2013 – Tối 13 Thông, Tối, 10 tháng 10 năm [...]

Xem thêm
Tính thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

Tính thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

Vận dụng Những khoản thu nhập nào của người lao động vẫn tuân theo luật mà không chịu thuế TNCN  như thế nào cho phù hợp?   ***Câu hỏi: – Mọi khoản phụ cấp, trợ cấp (như tiền ăn giữa ca, tiền điện thoại, công tác phí…) thì kế toán của Công ty đều đưa [...]

Xem thêm
Chức danh kế toán trưởng được làm tối đa bao nhiêu năm

Chức danh kế toán trưởng được làm tối đa bao nhiêu năm

Theo quy định, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 5 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Hiện không quy định thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng. [...]

Xem thêm
Nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào

Nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào

Doanh nghiệp phát sinh nhập khẩu hàng hóa thì tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào? Căn cứ tỉ giá tờ khai hay tỷ giá – Khi nhập khẩu thường phát sinh các giao dịch: thanh toán trước –nhập hàng sau; nhập hàng trước – thanh toán sau; thanh [...]

Xem thêm
Chi phí Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Chi phí Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì chi phí khấu hao có được cho vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? *Vấn đề 01: về thuế GTGT –*Căn cứ: Theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Các trường hợp không phải kê [...]

Xem thêm
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Khoản Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp? có tính thuế TNCN? Căn cứ: – Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC – Khoản 8, Điều 2, Nghị định 12/2015/NĐ-CP – Khoản 3, Điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC Theo đó: *Về thuế TNDN: Chi [...]

Xem thêm