Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Cập nhật luật thuế và kế toán

Hỏi – đáp về lĩnh vực BHXH, BHYT mới nhất 2019

Hỏi – đáp về lĩnh vực BHXH, BHYT mới nhất 2019

Hỏi – đáp về lĩnh vực BHXH, BHYT mới nhất 2019   Căn cứ vào thẻ đảng để sửa thông tin trên thẻ BHYT có được không?   Đối tượng chỉ tham gia BHYT nhưng bị mất chứng minh thư, không có hộ chiếu, chưa làm thẻ căn cước do tuổi cao. Tôi muốn hỏi, [...]

Xem thêm
Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN? Tiền lương tháng 13 căn cứ vào kết quả kinh doanh vậy nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì tiền lương tháng 13 có được tính vào chi phí hợp lý? *Căn cứ: – Khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện [...]

Xem thêm
Hóa đơn điện tử chuyển sang giấy

Hóa đơn điện tử chuyển sang giấy

Hướng dẫn về vướng mắc này, theo Cục Thuế Hà Nội, về nguyên tắc, theo Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển [...]

Xem thêm
Tinh Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Tinh Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Doanh Nghiệp thuê người lao động đã về hưu để làm việc, tuy nhiên còn đang băn khoăn những cá nhân này sẽ được khấu trừ thuế TNCN như thế nào?  Tính thuế TNCN thế nào đối với người vừa có lương hưu vừa có thu nhập tiền công ? Có phải tính thuế TNCN đối [...]

Xem thêm
Kế toán thuế doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Kế toán thuế doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Thuế suất thuế GTGT đối với các Sản phẩm và Dịch vụ phần mềm áp dụng đối với các công ty kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ phần mềm, sản xuất kinh doanh phần mềm được quy định như thế nào thuế suất bao nhiêu %?   +++ Về thuế TNDN: [...]

Xem thêm
Điều chỉnh tiền thuế Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền

Điều chỉnh tiền thuế Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền

Nộp sai tiểu mục thuế có bị tính phạt chậm nộp không. Doanh nghiệp Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào? Doanh nghiệp khi nộp các khoản vào ngân sách nhà nước đầy đủ. Mà vẫn nhận được thông báo nợ của Chi cục Thuế gửi về, và thắc [...]

Xem thêm
Kế toán thuế TNDN hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Kế toán thuế TNDN hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Xác định thu nhập tính thuế và thuế TNDN đối với chuyển nhượng bất động sản? Quy định về thuế TNDN của hoạt động kinh doanh chuyển nhượng Bất Động Sản? Hướng dẫn Khai thuế TNDN cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản?   Thời hạn kế khai thuế & mẫu biểu kê khai [...]

Xem thêm
Thanh toán đối với mua hàng trả chậm

Thanh toán đối với mua hàng trả chậm

Chính sách Thuế liên quan đến chứng từ thanh toán đối với mua hàng trả chậm? Thanh toán trả chậm quá hạn hợp đồng được khấu trừ thuế GTGT?  Khấu trừ thuế đối với hàng trả trậm? —> Khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp mua hàng hóa trả chậm giai đoạn từ 1/1/2014 đến trước [...]

Xem thêm
Xử lý hóa đơn bán lẻ chi phí nhỏ dưới 200k

Xử lý hóa đơn bán lẻ chi phí nhỏ dưới 200k

Xử lý như thế nào đối với trường hợp đã lấy hóa đơn lẻ về?Hóa đơn lẻ áp dụng trong trường hợp nào? Khi nào thì được lập bảng kê mua hàng   Vấn đề 01: Mua hóa đơn lẻ tự tạo, hóa đơn lẻ dưới < 200.000đ hay trên > 200.000đ tất cả đều [...]

Xem thêm
Điều chỉnh tiền thuế như thế nào khi ghi sai giấy nộp tiền

Điều chỉnh tiền thuế như thế nào khi ghi sai giấy nộp tiền

Sai sai của chúng tôi Doanh nghiệp khi bạn ở Phần còn sống Đó là một phần của nhau, một trong những thứ khác nhau. *** văn bản: Theo, 3 xuất, 100% / 2016, cập nhật, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. / ND-CP và Nghị định 12/2015 / ND-CP, lợi ích của [...]

Xem thêm