Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tin tức

Kế toán Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thanh tra bảo hiểm

Căn cứ đề cương kiểm tra bên bảo hiểm gửi cho doanh nghiệp trước khi thanh kiểm tra. Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để tiếp đón và giải trình đuọc chu đáo Đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra trên, cụ thể: – [...]

Xem thêm

Người đóng cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Tính đến tháng 5/2019, ông Nguyễn Đức Hưng (Đà Nẵng) đóng BHXH được 9 năm 8 tháng. Nay ông muốn đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Do điều kiện kinh tế nên ông Hưng chỉ đóng được 150.000 đồng/tháng. Vậy ông sẽ được hưởng lương hưu bao nhiêu khi [...]

Xem thêm
Lao động đang nghỉ thai sản khi công ty giải thể

Lao động đang nghỉ thai sản khi công ty giải thể

Thời gian nghỉ thai sản sau khi chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động sẽ không được tính là thời gian tham gia BHXH. Công ty của bà Lê Thị Lan (Đà Nẵng) hiện có nhiều nhân viên đang nghỉ thai sản và đang điều chỉnh nghỉ thai sản ở cơ quan [...]

Xem thêm
Tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

 Hộ cá nhân kinh doanh phải nộp những loại thuế nào? Cách tính thuế : GTGT, TNCN cho hộ cá nhân kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh? *Vấn đề 01: thuế môn bài *Căn cứ: – Nghị Định Số: 139/2016/NĐ–CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI [...]

Xem thêm
Kế toán Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Kế toán Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Trong năm Công ty mua một số công cụ dụng cụ (CCDC) và một số thiết bị có chi phí < 30 triệu. Theo quy định hiện hành: CCDC phân bổ không quá 2 năm, tài sản không đủ điều kiện tăng TSCĐ phân bổ không quá 3 năm. Xin hỏi khi mua CCDC và [...]

Xem thêm
Hưởng thuế suất 0% của dịch vụ xuất khẩu

Hưởng thuế suất 0% của dịch vụ xuất khẩu

Doanh nghiệp có hoạt động cung cấp dịch vụ cho đối tác nước ngoài thì có được hưởng thuế suất đầu ra 0% hay 10%? Điều kiện hồ sơ gồm những gì? ***Căn cứ: – Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định như sau: “ Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là [...]

Xem thêm
Khấu trừ thuế Quảng Cáo trên Facebook, Google

Khấu trừ thuế Quảng Cáo trên Facebook, Google

Công ty có phải đóng thuế nhà thầu không hay Công ty vẫn phải làm việc với một đối tác khác của họ tại Việt Nam để có hóa đơn giá trị gia tăng làm chi phí? – Công ty TNHH VNIS Việt Nam (Hà Nội) đang thuê 1 đơn vị khác tại Việt Nam [...]

Xem thêm
Kinh nghiệm Kế toán cho công ty may mặc

Kinh nghiệm Kế toán cho công ty may mặc

Yếu tố cấu thành sản phẩn là gì? Kế toán giá thành công ty may mặc cần chú ý những điểm nào? Để sản xuất ra một sản phẩm ( áo, quần, váy ) thì Doanh nghiệp phải mua vật liệu như vải, chỉ… để may quần áo và căn cứ định mức NVL để [...]

Xem thêm
Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá

Hướng dẫn xác định thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ – Việc xác địmnh thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ phát sinh khi đánh giá lại cuối [...]

Xem thêm
Kế toán quyết toán thuế công ty thương mại

Kế toán quyết toán thuế công ty thương mại

Những điểm nhấn nào cần chú ý? các tiêu điểm cần kiểm tra và soát xét trước khi cơ quan thuế xuống trụ sở doanh nghiệp kiểm tra quyết toán. Công tác chuẩn bị quyết toán công ty thương mại cần những gì?   * Thuế GTGT: 1. Kiểm tra xem hàng kỳ có nộp tờ [...]

Xem thêm