Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tin tức

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng chi tiết

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng chi tiết

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng chi tiết   http://lopketoantruong.com HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN Cấp I Cấp II Cấp III Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư 10 Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại [...]

Xem thêm
Khoản không tính đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2018

Khoản không tính đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2018

***Căn cứ quy định: – Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP – Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH Những khoảng không đóng bảo hiểm bắt buộc bao gồm những khoản nào? Những khoản nào phải đóng bảo hiểm? *** Những khoản không tính đóng bảo hiểm bắt buộc như sau: 1. Tiền thưởng theo [...]

Xem thêm
Tiền lương, BHXH của giám đốc tư nhân

Tiền lương, BHXH của giám đốc tư nhân

*Chi tiết tại : Công văn 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 tiền lương tiền công của giám đốc Hà Nội 2015 Căn cứ Công văn số 727/TCT-CS ngày 03/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế TNDN. Căn cứ Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn [...]

Xem thêm
Chuyển đổi doanh nghiệp với thuế lệ phí trước bạ

Chuyển đổi doanh nghiệp với thuế lệ phí trước bạ

Chi tiết  công văn thuế với lệ phí trước bạ đối với tài sản khi doanh nghiệp chuyển đổi tại: – Công văn 2209/TCT-CS ngày 28/6/2011 của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp – Công văn 3720/TCT-CS ngày 24/09/2010 của Tổng [...]

Xem thêm
DN không cần nộp hồ sơ BHXH gia hạn thẻ cho năm 2018

DN không cần nộp hồ sơ BHXH gia hạn thẻ cho năm 2018

Vừa qua, ngày 20/11/2017, BHXH TP.HCM ra Công văn 2424/BHXH-CST doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ gia hạn thẻ cho năm 2018   Theo đó: – Từ ngày 01/11/2017, BHXH TP.HCM sẽ thực hiện gia hạn và in thẻ BHYT (mới) năm 2018 theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia đã [...]

Xem thêm
Chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với công ty

Chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với công ty

Các doanh nghiệp có chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh thì sử dụng hóa đơn như thế nào? +++ Về kê khai: ***Căn cứ: Khoản 1b Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế: – “Trường hợp [...]

Xem thêm
Hóa đơn đầu vào sau nghiệm thu công trình

Hóa đơn đầu vào sau nghiệm thu công trình

Thủ tục chứng minh trước ngày xuất hóa đơn bán ra nếu thực sự có lấy hàng trước nhưng chưa có hóa đơn đầu vào – Làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán nhờ bên họ ký tá cho – Phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào – Phiếu [...]

Xem thêm
Bổ nhiệm kế toán trưởng tại các doanh nghiệp hiện nay

Bổ nhiệm kế toán trưởng tại các doanh nghiệp hiện nay

Thực trạng bổ nhiệm kế toán trưởng tại các doanh nghiệp hiện nay Hiện nay, nhiều doanh nghiệp không có kế toán trưởng, do kế toán không đủ điểu kiện bổ nhiệm, hoặc doanh nghiệp không biết rõ quy định của Luật Kế toán Khi doanh nghiệp chưa có kế toán trưởng, phụ trách kế [...]

Xem thêm
Bổ nhiệm kế toán trưởng

Bổ nhiệm kế toán trưởng

Mục 2 Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định: “Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền bố trí ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có người có [...]

Xem thêm
Tổng hợp các hỏi – đáp về chính sách thuế 2017 2018

Tổng hợp các hỏi – đáp về chính sách thuế 2017 2018

Vừa qua, Cục thuế Hà Nội ban hành công văn 65143/CT-TTHT, giải đáp những thắc mắc liên quan tới chính sách thu. Có một số giải đáp đáng chú ý sau:   1/Hỏi: Chi phí thuê dịch vụ kê khai, tính thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài, có được tính là chi phí hợp [...]

Xem thêm