Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Tiền lương đóng BHXH 2018 ?

Các khoản nào không tính làm căn cứ nộp bảo hiểm xã hội, khoản tiền thưởng có phải nộp bảo hiểm không?
***Căn cứ:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại

– Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ

– Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

= > Theo đó:

– Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như :

1. Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động,

2. Tiền thưởng sáng kiến;

3. Tiền ăn giữa ca;

4. Các khoản hỗ trợ xăng xe,

5. Điện thoại,

6. Đi lại,

7. Tiền nhà ở,

8. Tiền giữ trẻ,

9. Nuôi con nhỏ;

10. Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết,

11. Người lao động có người thân kết hôn,

12. Sinh nhật của người lao động,

13. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động,

14. Bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác….

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

 

=> Như vậy: Tiền thưởng của người lao động làm việc tại Doanh nghiệp (bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm không làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội.

***Chi tiết: Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06 tháng 02 năm 2018 xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment