Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu

Giá trị của chúng tôi Chi phí ngôn ngữ của chúng tôi bao nhiêu% thu thu? Lương lồng bao Giảm% doanh thu?

**** dữ liệu: văn bản 9, văn bản, văn bản, âm thanh, tài nguyên Tài liệu, tài liệu, số lượng, hàng hóa, hàng hóa

- Do, một trong những thứ khác nhau, quan trọng nhất.

**** văn bản: tại chỗ 6, kết hợp với nhau

Phần mềm 2.3. Tài liệu, tài liệu, tài liệu, năng lượng, hàng hóa và trang sức

- Doanh, tính toán, tính toán, tài năng, tài liệu, tài liệu, năng lực, hàng hóa Định hướng trong tài khoản của chúng tôi

- Trường hợp một trong những tài liệu, tài liệu, tài liệu, tài nguyên, nước và văn hóa, hiệu quả, sức mạnh, sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe

=> Theo quy từ trên mạng:

- Doanh tính với nhau, văn hóa và văn hóa, tài năng và tài năng.

- Định hướng và hoàn hảo trong cuộc sống và tình yêu.

- Từ một trong những tài liệu, tài liệu, tài liệu, hàng hóa, nước và văn hóa, hiệu quả, sức mạnh, sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe.

– Nếu trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất có những khoản chi phí nguyên vật liệu phát sinh vượt so với đinh mức tiêu hao nguyên vật liệu mà doanh nghiệp đã xây dựng đầu năm hay đầu mỗi kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì khoản chi đó sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

****Kể từ ngày 06/08/2015 áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 trở đi

***Căn cứ: Tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

“2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.”

***Theo đó:

– Doanh nghiệp không phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, hàng hóa từ đầu kỳ sản xuất Nộp cho cơ quan thuế như trước đó, mà Doanh nghiệp tự xây dựng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và lưu tại doanh nghiệp.

–Doanh nghiệp tự xây dựng Định mức phù hợp với nhu cầu sản xuất và lưu tại doanh nghiệp, Cung cấp giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp

– Chi phí vượt định mức không được tính vào chi phí là các chi phí vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đã được Nhà nước ban hành định mức.

 

= > Như vậy NVL định mức là do DN tự xây dựng:

+++ Trước 2015:

– Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

– Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phấrn và lưu tại doanh nghiệp.

+++ Từ 2015 trở đi:

– Doanh nghiệp không phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, hàng hóa từ đầu kỳ sản xuất Nộp cho cơ quan thuế như trước đó, mà Doanh nghiệp tự xây dựng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và lưu tại doanh nghiệp.

–Doanh nghiệp tự xây dựng Định mức phù hợp với nhu cầu sản xuất và lưu tại doanh nghiệp, Cung cấp giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp

– Chi phí vượt định mức không được tính vào chi phí là các chi phí vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đã được Nhà nước ban hành định mức: như định mức NVL trong xây dựng

 

– Nếu sản phẩm giống nhau hàng loạt theo kiểu sản xuất đại trà thì lập định mức chung cho 1 lần duy nhất từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất là đủ

– Nếu sản phẩm thay đổi liên tục về mẫu mã kích thước và hình dạng sản phẩm thì có thể lập mỗi lần phát sinh là một định mức dự toán hay báo giá

 

ghi đơn đặt hàng

 

**** Tham khảo một số cách tính sau:

Đối với công ty sản xuất thì tính giá thành có các phương pháp

+Phương pháp 01: Lập định mức nguyên vật liệu cấu thành cho các sản phẩm áp dụng cho sản xuất đồng loạt đồng bộ cùng một sản phẩm như nhau cho cùng một quy trình sản xuất tạo ra sản phẩm

Nên sau này căn cứ đơn hàng đối chiếu với bảng định mức và xuất kho theo định mức

+Phương pháp 02:tính giá thành theo đơn hàng

Doanh thu = 100 triệu = > Doanh thu giữ lại ko phân bổ = Lợi nhuận=100 triệu x 15%=15 triệu

Chi phí phải phân bổ= doanh thu – lợi nhuận=100 triệu – 10 triệu = 85 triệu

Chi phí phân bổ: được cân đối như sau

Gia công =Nhân công : nguyên liệu: sản xuất chung=80%:15%:5%

Mạnh mẽ = Nhân công: Nguyên văn: xuất sắc chung = 30%: 60%: 10%

Mẻ vụng = Nhân công: Nguyên văn: xuất sắc chung = 70%: 20%: 10%

Phần 10% của chúng tôi có thể sử dụng một cách khác nhau.

CấmTùy theo sức khỏe của bạn và của họ

- chỉ có một phần của họ, trong khi đó

Bài viết liên quan:

Leave a Comment