Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Thủ tục Tạm dừng hợp đồng

Thủ tục Tạm dừng hợp đồng

* Phải làm gì khi dừng hợp đồng đã ký kết và mới thực thi được 1 phần hoặc chưa thực thi hợp đồng nhưng vì lý do hai bên hủy hơp đồng kinh tế?

Bên A và Bên đã thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ trị giá 40.000.000đ. Bên A đã tạm ứng 50% giá trị hợp đồng: 20.000.000đ. Nhưng do 1 vài nguyên nhân, Bên A ko thuê Bên B thực hiện dịch vụ này nữa. Vậy (Bên A) phải đề nghị Bên B châm dứt hợp đồng như thế nào ạ? Và Bồi thường như thế nào?

* Trường hợp 1: bên A đã tiến hành thực hiện hợp đồng dang dở 1 phần giá trị hợp đồng

+ Bước 01: Làm công văn thông báo cho bên B được biết, yêu cầu bên B giải trình lý do không thực hiện => chờ bên B đánh công văn trả lời lại

+Bước 02: Sau khi bên B trả lời bằng công văn hoặc khác…=> tiến hành ký biên bản Chấm dứt hợp đồng hoặc Làm biên bản thanh lý hợp đồng chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, hoặc làm biên bản hủy bỏ một phần hợp đồng hoặc hai bên làm mềm với nhau bằng một phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm phần còn lại của hợp đồng mà 2 bên ko làm nữa

*Các công việc cần làm trước khi chấm dứt hợp đồng :

+ Biên bản xác nhận khối lượng công việc đã hoàn thành tương ứng % khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành

+ Biên bản nghiệm thu % khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành

+ Bảng quyết toán khối lượng % khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành

+ Xuất hóa đơn tương ứng với phần việc đã thực hiện % khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành

= > Phản ánh doanh thu chi phí giá vốn bình thường

*Vậy phần thụ hưởng = phần % giá trị đã thực hiện + khoản phạt + bồi thường nếu có

- Nếu thụ hưởng < tạm ứng => trả lại phần chênh lệch cho B

- Nếu thụ hưởng > tạm ứng => đòi thêm phần quyền lợi với B mềm nắn ( thương lượng) rắn thì ra toà

* Về khoản phạt vi phạm

- Phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu trong hợp đồng có thoản thuận thì mới được phạt

- Mức phạt được ghi cụ thể trên hợp đồng:

+ Trong hoạt động thương mại = luật thương mại mức phạt không quá 8%/ giá trị hợp đồng bị vi phạm

+ Nếu là hoạt động dân sự thì áp theo luật dân sự mức phạt không hạn chế tỉ lệ % phạt

*Bồi thường thiệt hai:

+ Không cần thỏa thuận trong hợp đồng, bên nào muốn được bồi thường phải chứng mình được 3 vấn đề chính:

1/ Có hành vi vi phạm hợp đồng

2/ Có thiệt hại thực tế

3/ Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại : quan hệ nhân quả

-Mức bồi thường không hạn chế % cả trong hợp đồng thương mại và dân sự

-Phải bồi thường tổn thất thực tế + khoản lợi ích đáng lẻ được hưởng nếu ko có vi phạm hợp đồng

* Về sổ sách:

Phần thiệt hại tập hợp vào 811, và phần phạt hoặc được bồi thường 711

Tình huống kế toán thường gặp

 

* Trường hợp 2: bên A và B chỉ mới ký hợp đồng dịch vụ chưa thực hiện gì cả

+ Làm công văn thông báo cho bên B được biết, yêu cầu bên B giải trình lý do không thực hiện => chờ bên B đánh công văn trả lời lại

+ Sau khi bên B trả lời băng công văn hoặc khác…=> tiến hành xem xét các yếu tố cấu thành vi phạm => có phạt và bồi thường hay không và hai bên tiến hành ký biên bản Chấm dứt hợp đồng hoặc Làm biên bản thanh lý hợp đồng chấm dứt hiệu lực của hợp đồng => đôi bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền theo tính chất sự vụ phát sinh

* Về sổ sách:

Phần thiệt hại tập hợp vào 811, và phần phạt hoặc được bồi thường 711

Bài viết liên quan:

Leave a Comment