Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tài liệu kế toán

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền theo Thông tư 133.

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền theo Thông tư 133.

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán.   Cách lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư theo Thông tư 133. 1. Nguyên tắc [...]

Xem thêm
Lập BCTC vay vốn ngân hàng cần lưu ý điều gì

Lập BCTC vay vốn ngân hàng cần lưu ý điều gì

Người kế toán phải xây dựng lên một BCTC như thế nào cho hợp lý. Đối với doanh việc vay vốn ngân hàng kinh doanh là điều thường xuyên xẩy ra. Vậy khi đó để làm hồ sơ vay vốn chắc chắc DN phải có một BCTC đẹp, đủ khả năng thanh khoản để bên [...]

Xem thêm
Phương pháp tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Phương pháp tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Hộ cá nhân kinh doanh phải nộp những loại thuế nào? Cách tính thuế : GTGT, TNCN cho hộ cá nhân kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh? *Vấn đề 01: thuế môn bài *Căn cứ: – Nghị Định Số: 139/2016/NĐ–CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI [...]

Xem thêm
Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Câu hỏi: Trong năm Công ty mua một số công cụ dụng cụ (CCDC) và một số thiết bị có chi phí < 30 triệu. Theo quy định hiện hành: CCDC phân bổ không quá 2 năm, tài sản không đủ điều kiện tăng TSCĐ phân bổ không quá 3 năm. Xin hỏi khi mua [...]

Xem thêm
Tìm hiểu Đọc và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Tìm hiểu Đọc và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Báo cáo kết quả kinh doanh có 2 phần, phần I_ Lãi, lỗ là phần các công ty đại chúng công bố cho [...]

Xem thêm
Xử lý số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế

Xử lý số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế

Tổng Cục thuế ban hành Công văn 3978/TCT-KK hướng dẫn về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng tháng 9/2017.   Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan Thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn một phần và một phần chưa đủ điều kiện hoàn [...]

Xem thêm
Giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc Quyết toán thuế TNCN

Giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc Quyết toán thuế TNCN

Căn cứ  để  Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc khi Quyết toán thuế TNCN – Điều 9 khoản c Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá [...]

Xem thêm
Thuế suất thuế TNDN phổ thông

Thuế suất thuế TNDN phổ thông

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông được áp dụng cụ thể đối với từng loại doanh nghiệp.   1. Thuế suất 22% Theo quy định tại khoản 1 điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế suất 22% được áp dụng như sau: ” Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh [...]

Xem thêm
Tồn nhiều tiền mặt nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Tồn nhiều tiền mặt nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Xử lýTiền mặt tồn quỹ còn nhiều hoặc lớn hơn khoản tiền vay và công ty đã góp đủ vốn điều lệ thì khi đi vay chi phí lãi vay đó thuế có chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN? ***Căn cứ xử lý tồn tiền mặt: – Tại khoản [...]

Xem thêm
Tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Tiền lương đóng BHXH 2018 ? Các khoản nào không tính làm căn cứ nộp bảo hiểm xã hội, khoản tiền thưởng có phải nộp bảo hiểm không? ***Căn cứ: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại – Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội, [...]

Xem thêm