Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tài liệu kế toán

Những điểm lưu ý về nợ khó đòi

Những điểm lưu ý về nợ khó đòi

Nợ phải thu khó đòi là khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ (các cam kết nợ khác) hoặc nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác [...]

Xem thêm
THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán DN vừa và nhỏ

THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán DN vừa và nhỏ

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chínhđã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTChướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số48/2006/QĐ-BTC. Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệpnhỏ và vừa (SME) ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC đến nay đã được 10năm, hiện đã [...]

Xem thêm
Đề thi và đáp án thi ngành thuế thi công chức thuế

Đề thi và đáp án thi ngành thuế thi công chức thuế

Đề thi và đáp án thi ngành thuế thi công chức thuế2016  2017 I.Thuế Giá trị gia tăng Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của Thuế giá trị gia tăng: a.Gián thu b.Đánh nhiều giai đoạn c.Trùng lắp d.Có tính trung lập cao Đáp án : c) Câu 2. Đối tượng chịu [...]

Xem thêm
Thuế TNCN với chuyển nhượng vốn góp

Thuế TNCN với chuyển nhượng vốn góp

*Công văn 228/TCT– TNCN 2015 thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán Tại Điểm 2, Khoản 2, Mục II, Phần B Thông tư số 84/2008/TT– BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 2.1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp Căn [...]

Xem thêm
Đăng ký MST cho người lao động là bắt buộc ?

Đăng ký MST cho người lao động là bắt buộc ?

Rất nhiều kế toán và doanh nghiệp cho là không cần đăng ký MST cho người lao động. Quy định của cơ quan thuế về việc đăng ký MST cho người lao động như thế nào?  1. Quy định về đăng ký MST cho người lao động. Khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy [...]

Xem thêm
Xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và kho

Xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và kho

    I. Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách: 1. Nếu có hoá đơn đầu vào – Các bạn kiểm tra lại sổ 331 xem có trường hợp nào người bán chưa xuất hoá đơn không thì bảo họ xuất lại để bổ sung. – Nếu có hoá đơn đầu [...]

Xem thêm
Quyết toán thuế TNCN Giảm trừ bản thân người phụ thuộc

Quyết toán thuế TNCN Giảm trừ bản thân người phụ thuộc

– Điều 9 khoản c Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều [...]

Xem thêm
Không cấp hóa đơn lẻ đối với cá nhân cho thuê tài sản

Không cấp hóa đơn lẻ đối với cá nhân cho thuê tài sản

Ngày 04/5/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1834/TCT– TNCN hướng dẫn xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế và cấp hóa đơn lẻ đối với cá nhân cho thuê tài sản; theo đó: – Trường hợp cá nhân phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản mà tổng doanh thu trong năm [...]

Xem thêm
Hóa đơn không có chữ ký người mua hàng

Hóa đơn không có chữ ký người mua hàng

  Hóa đơn trong trường hợp nào thì không cần phải có chữ ký người mua hàng? Xý lý trong trường hợp bán hàng tư xa như: fax, intenet…như thế nào? *Căn cứ: – Điều 14 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng [...]

Xem thêm
Chuyển Tài sản cá nhân sang tài sản công ty

Chuyển Tài sản cá nhân sang tài sản công ty

Cá nhân đứng tên chủ sở hữu tài sản cố định? Vậy thủ tục để đưa tài sản vào doanh nghiệp: góp vốn, Bán hay Cho tặng?….   + Chuyển tài sản cá nhân sang tài sản công ty bằng bán xe lại cho DN:   – Hợp đồng bán xe – Biên bản bàn [...]

Xem thêm