Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tài liệu kế toán

Dăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện

Dăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện

Hướng dẫn đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh Căn cứ: Khoản 8 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Điểm b Khoản 1 Điều 7 và phụ lục II Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ [...]

Xem thêm
Quy trình thanh lý hợp đồng trong công ty xây dựng

Quy trình thanh lý hợp đồng trong công ty xây dựng

***Cơ sở Căn cứ: – Điều 424. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về việc: Chấm dứt hợp đồng dân sự – Điều 422. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017, và thay thế Bộ Luật dân sự 2005 ***Nội dung pháp lý: Điều 422. [...]

Xem thêm
Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Doanh nghiệp lập văn phòng đại diện có phải khai và nộp thuế môn bài? Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện? Chi nhánh và địa điểm kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?   +++ Các khái niệm: theo Luật doạnh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014 – Điều 45. Chi [...]

Xem thêm
Điều chỉnh số liệu khi có quyết toán thuế

Điều chỉnh số liệu khi có quyết toán thuế

Doanh nghiệp sau thanh tra thuế phát hiện các sai sót trọng yếu hoặc không trọng yếu về số dư các tài khoản thì xử lý như thế nào? Kế toán cần xử lý việc điều chỉnh sau thanh tra thuế ra sao? Doanh nghiệp sau thanh tra thuế thường có xảy ra các khoản [...]

Xem thêm
Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

*Căn cứ: – Công văn 4808/CT-TTHT ngày 29 tháng 07 năm 2010 chuyển lỗ giữa các quý trong năm – Thông tư 60/2007/TT-BTC ra ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi [...]

Xem thêm
Hóa đơn bất hợp pháp

Hóa đơn bất hợp pháp

Hóa đơn mua phải của doanh nghiệp bỏ trốn, hóa đơn ma, hóa đơn ảo ….. thì xử lý như thế nào? Có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý hay không? Hậu quả của việc mua bán hóa đơn và mua hóa đơn của công ty bỏ trốn *Căn cứ: [...]

Xem thêm
Những điều lưu ý về Tiền lương của Giám đốc

Những điều lưu ý về Tiền lương của Giám đốc

Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH một thành viên, chủ Doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Được quy định ở văn bản pháp lý nào? **Văn bản pháp lý: ++++Về thu nhập đầu tư vốn: Lợi nhuận được chia sau khi nộp thuế [...]

Xem thêm
Thuế TNCN với hợp đồng cung cấp dịch vụ

Thuế TNCN với hợp đồng cung cấp dịch vụ

Rất nhiều doanh nghiệp thuê khoán hợp đồng dịch vụ với những cá nhân bên ngoài. Việc thuê khoán này không có gì sai, nhưng quy định của cơ quan thuế về việc tính thuế đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ này như thế nào? Quy định về thuế TNCN với hợp [...]

Xem thêm
Xuất hóa đơn doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

Xuất hóa đơn doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

Doanh nghiệp bị đóng MST nhưng vẫn xuất hóa đơn đơn do sơ sót hoặc do không nhận được thông báo đóng MST mà vẫn xuất hóa đơn thì xử lý như thế nào? Hóa đơn đã xuất giao khách hàng thì xử lý như thế nào? *Các nguyên nhân: 1. Hết hạn thuê văn phòng [...]

Xem thêm
Xuất Hóa Đơn Giảm Trừ Doanh Thu

Xuất Hóa Đơn Giảm Trừ Doanh Thu

– Công trình đã nghiệm thu và xuất hóa đơn theo quyết toán với chủ đầu tư nhưng sau khi thẩm định lại của cơ quan chức năng như: Kiểm toán nhà nước, UNBND tỉnh (phòng tài chính huyện)….thì đơn vị thi công sẽ phải xử lý như thế nào? – Xử lý hóa đơn [...]

Xem thêm