Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tài liệu kế toán

Giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc Quyết toán thuế TNCN

Giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc Quyết toán thuế TNCN

Căn cứ  để  Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc khi Quyết toán thuế TNCN – Điều 9 khoản c Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá [...]

Xem thêm
Thuế suất thuế TNDN phổ thông

Thuế suất thuế TNDN phổ thông

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông được áp dụng cụ thể đối với từng loại doanh nghiệp.   1. Thuế suất 22% Theo quy định tại khoản 1 điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế suất 22% được áp dụng như sau: ” Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh [...]

Xem thêm
Tồn nhiều tiền mặt nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Tồn nhiều tiền mặt nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Xử lýTiền mặt tồn quỹ còn nhiều hoặc lớn hơn khoản tiền vay và công ty đã góp đủ vốn điều lệ thì khi đi vay chi phí lãi vay đó thuế có chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN? ***Căn cứ xử lý tồn tiền mặt: – Tại khoản [...]

Xem thêm
Tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Tiền lương đóng BHXH 2018 ? Các khoản nào không tính làm căn cứ nộp bảo hiểm xã hội, khoản tiền thưởng có phải nộp bảo hiểm không? ***Căn cứ: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại – Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội, [...]

Xem thêm
Khoản chi phí nào bị khống chế về Thuế

Khoản chi phí nào bị khống chế về Thuế

Các khoản chi phí bị khống chế về thuếchi tiết và mức khống chế bao nhiêu ****THUẾ TNDN: 1. Chi phí lãi vay có quan hệ liên kết được trừ khi tính thuế TNDN ———> không vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi [...]

Xem thêm
Xử lý giảm lỗ sau quyết toán trên sổ sách

Xử lý giảm lỗ sau quyết toán trên sổ sách

Sau kiểm tra quyết toán thuế, thanh tra thuế thường trên biển bản kết quả xử lý thường hay có kết quả xử lý giảm lỗ các năm: Xử lý giảm lỗ như thế nào? Vậy giảm lỗ có cần làm lại sổ sách không? Giảm lỗ có cần định khoản gì không?   ***Căn cứ Xử lý [...]

Xem thêm
Hướng dẫn cách giảm hàng tồn kho

Hướng dẫn cách giảm hàng tồn kho

Những cách làm giảm hàng tồn kho ảo + Một: Đăng ký với sở công thương: thực hiện việc khuyễn mãi: Mua khối lượng bao nhiêu? Thì khuyến mãi một lượng nhỏ hàng như vậy cũng bớt được một ít + Hai: Giảm giá hàng bán: nếu khách mua ký hợp đồng mua số lượng [...]

Xem thêm
Xử lý kê khai sai trạng thái, tờ khai trùng

Xử lý kê khai sai trạng thái, tờ khai trùng

1. Doanh nghiệp khai trùng kỳ tính thuế. a. Nguyên tắc kê khai: Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý (theo chu kỳ ổn định), không được thực hiện kê khai đồng thời kỳ tính thuế theo tháng và quý. b. Nội dung khai sai: Doanh nghiệp đã thực [...]

Xem thêm
Hướng dẫn Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Hướng dẫn Xử lý hóa đơn xuất bị sai

DN trong quá trình giao dịch hai bên đã xuất hóa đơn? Nhưng sau đó phát hiện là đã lâp sai thì bên Bán và bên Mua xử lý ntn? Vậy doanh nghiệp cần phải làm gì? Tủ tục ra sao? Được quy định ở văn bản pháp lý nào?   ***Căn cứ: – Điều [...]

Xem thêm
Xử lý phần thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Xử lý phần thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Doanh nghiệp có nhu cầu hoặc bắt buộc phải chuyển đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang gián tiếp hoặc ngược lại thì phần thuế giá trị gia tăng của phương pháp trước đó sẽ được doanh nghiệp xử lý như thế nào?   Hướng dẫn xử lý phần thuế giá trị gia [...]

Xem thêm