Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Giáo trình kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN  KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Bảng danh mục chi tiết Hệ thống tài khoản ngân hàng HCSN DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN  KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP   STT SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN PHẠM VI ÁP DỤNG GHI CHÚ LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT [...]

Xem thêm
Xử lý chênh lệch giữa thuế và kế toán

Xử lý chênh lệch giữa thuế và kế toán

Trong thực tế luôn phát sinh những vấn đề liên quan đến việc xác định một cách chính xác số thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện với ngân sách nhà nước. Nguyên nhân chính là do việc xác định lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế khác nhau. Thực trạng áp dụng [...]

Xem thêm
Sai sót thường gặp đối với tài sản ngắn hạn, dài hạn

Sai sót thường gặp đối với tài sản ngắn hạn, dài hạn

KINH NGHIỆM 3: NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP TRONG KẾ TOÁN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ:  Các tài sản ngắn hạn, dài hạn khác   1. TK 141 Về chứng từ – Một số giấy đề nghị tạm ứng không ghi lý do, mục đích chi tạm ứng – Trên đề nghị tạm ứng là [...]

Xem thêm
Các hàm tính toán cơ bản trong Excel

Các hàm tính toán cơ bản trong Excel

Bạn đang gặp khó khăn trong giải quyết các công việc liên quan đến tính toán bằng excel, 1 số hàm Excel cơ bản thông dụng  sau có thể sẽ giúp bạn làm được những điều đó.   I. HÀM LOGIC. 1. Hàm AND: – Cú pháp: AND (Logical1, Logical2, ….) – Các đối số: [...]

Xem thêm
Phân biệt “chênh lệch vĩnh cửu” và “chênh lệch tạm thời”

Phân biệt “chênh lệch vĩnh cửu” và “chênh lệch tạm thời”

“Chênh lệch vĩnh viễn” và “chênh lệch tạm thời” trong kế toán là sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế TNDN phát sinh từ các khoản doanh thu và chi phí giữa kế toán tài chính và kế toán thuế. Mặc dù vậy, rất nhiều bạn nhầm lẫn Theo [...]

Xem thêm
Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48 và mẹo ghi nhớ nhanh

Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48 và mẹo ghi nhớ nhanh

 Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC mới nhất của Bộ tài chính ban hành ngày 14/09/2006 áp dụng cho doanh nghiêp vừa và nhỏ đã được bổ sung và sửa đổi theo Thông tư 138/2011/TT-BTC. Số hiệu TK TÊN TÀI KHOẢN   GHI CHÚ Cấp 1 Cấp 2 Cấp  [...]

Xem thêm
Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tùy vào loại hình kinh doanh và đặc thù của ngành nghề kinh doanh, cán bộ nghiệp vụ cần phải tìm ra được các mối liên hệ giữa các chỉ tiêu đã tính toán để đưa ra những nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của DN thông qua báo cáo tài chính; [...]

Xem thêm
Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo luật 2014

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo luật 2014

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2014 theo đúng quy định về thuế thu nhập cá nhân tại Luật thuế TNCN – Luật số 26/2012/QH13, Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Thông tư 111/2013/TT-BTC. – Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là [...]

Xem thêm
Tải mẫu sổ sách kế toán miễn phí

Tải mẫu sổ sách kế toán miễn phí

  Tải mẫu sổ sách kế toán miễn phí – Bảng báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh – Bảng cân đối kế toán – Bang kê hóa đơn chứng từ dịch vụ bán ra – Bang kê hóa đơn chứng từ dịch vụ mua vào – Biên bản kiểm quy – Biên bản [...]

Xem thêm
Câu hỏi test IQ bằng tiếng anh vào Ngân hàng (hướng dẫn giải, đáp án)

Câu hỏi test IQ bằng tiếng anh vào Ngân hàng (hướng dẫn giải, đáp án)

50 câu hỏi test IQ tiếng anh vào Ngân hàng Câu số 1: The word, “mineral,” can be spelled using only the letters found in the word below: a. minefield b. neptunium c. parliament d. militarise e. natatorial Dịch: Từ “mineral” có thể được đánh vần bằng cách chỉ sử dụng các ký tự có [...]

Xem thêm