Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tài liệu kế toán

Kê khai hàng hóa đầu vào đầu ra không chịu thuế GTGT

Kê khai hàng hóa đầu vào đầu ra không chịu thuế GTGT

1. Hóa đơn đầu ra không chịu thuế GTGT? Thì có phải kê khai thuế hay không? 2. Được quy định cụ thể ở văn bản nào? 1. Hóa đơn đầu ra không chịu thuế GTGT? Thì có phải kê khai thuế hay không? 2. Được quy định cụ thể ở văn bản nào? *Căn [...]

Xem thêm
Quy định về việc chi hoa hồng môi giới

Quy định về việc chi hoa hồng môi giới

Trong hoạt động kinh doanh, việc chi hoa hồng môi giới cho tổ chức hay cá nhân thực hiện việc môi giới bán hàng hóa dịch vụ… là việc làm thường xuyên của doanh nghiệp. Quy định về việc chi hoa hồng môi giới. 1. Chứng từ chi hoa hồng môi giới. Theo quy định [...]

Xem thêm
Hướng dẫn Xuất hóa đơn nhảy quyển

Hướng dẫn Xuất hóa đơn nhảy quyển

  1. Doanh nghiệp đặt in 10 cuốn hóa đơn GTGT nhưng do sơ xuất kế toán lại viết từ cuốn thứ 6 mà bỏ qua 5 cuốn chưa viết? 2. Hướng xử lý ra sao? Mức phạt bao nhiêu ? căn cứ văn bản pháp lý nào?   *Căn cứ: Tại điểm d khoản [...]

Xem thêm
Chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

– Xử lý khi Công ty khi mua xe ô tô có phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng? – Xác định nguyên giá của TSCĐ?   *Phần I: – Căn cứ điểm a khoản 1 điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định vè mua TSCĐ: *Theo đó: [...]

Xem thêm
Thời gian khấu hao TSCĐ

Thời gian khấu hao TSCĐ

Thời gian khấu hao TSCĐ – lưu ý đối với TSCĐ đã qua sử dụng Thường thì một số độc giả làm kế toán hay áp dụng nguyên khung khấu hao tại Phụ lục 1 của Thông tư 45/2013/TT-BTC để tính cho mọi TSCĐ mua về mà ít quan tâm chúng mới hay cũ để [...]

Xem thêm
Lương bộ phận kỹ thuật trong xây dựng

Lương bộ phận kỹ thuật trong xây dựng

Nhiều công trình thi công trình Vậy lương chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật trực tiếp, đội trưởng thi công  sẽ đưa vô như thế nào để tính giá thành Thuế thu nhập cá nhân tính như thế nào.   Về chế độ kế toán: – QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ [...]

Xem thêm
Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ kế toán xây dựng

Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ kế toán xây dựng

Giải đáp thắc mắc về hồ sơ kế toán xây dựng hay gặp Câu 1: Chi phí lán trại là gì. Gồm những loại gì Câu 2: Chi phí chung trong xây dựng gồm những gì Câu 3: Chi phí khác trong xây dựng gồm những gì Câu 4: Có thể thay thế vật tư [...]

Xem thêm
Cách tính giá thành và công tác sổ sách kế toán xây dựng

Cách tính giá thành và công tác sổ sách kế toán xây dựng

Cách tính giá thành và công tác sổ sách kế toán   XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 1/+Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối: Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi: + Trường hợp TK 4212 [...]

Xem thêm
Tài sản đứng tên cá nhân chuyển sang tài sản công ty

Tài sản đứng tên cá nhân chuyển sang tài sản công ty

Cá nhân đứng tên chủ sở hữu tài sản cố định? Vậy thủ tục để đưa tài sản vào doanh nghiệp: góp vốn? Bán? Cho tặng?….   +Một là bán xe lại cho DN: – Hợp đồng bán xe – Biên bản bàn giao – Nộp thuế trước bạ và sang tên đổi chủ – [...]

Xem thêm
Hóa đơn đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại hóa đơn; Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ [...]

Xem thêm