Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tài liệu kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN  KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Bảng danh mục chi tiết Hệ thống tài khoản ngân hàng HCSN DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN  KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP   STT SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN PHẠM VI ÁP DỤNG GHI CHÚ LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT [...]

Xem thêm
Mức phạt khi Không hủy hóa đơn

Mức phạt khi Không hủy hóa đơn

*Chi tiết Mức phạt khi Không hủy hóa đơn tại: – Thông tư Số: 10 /2014/TT-BTC ngày 17 /1/2014 – Thông tư 39/2014/TT – BTC ngày 31/3/2014 * Về: Phạt vi phạm chế tài không làm thủ tục hủy hóa đơn *Căn cứ:  – Tại Điều 11. Thông tư Số: 10 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày [...]

Xem thêm
Hế thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bằng tiếng anh

Hế thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bằng tiếng anh

Mình xin giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng anh theo quyết định 15, dưới đây là một số ví dụ Các bạn có thể xem chi tiêt và đầy đủ: download tại đây 1 111 Cash on hand Tiền mặt 2 1111 Vietnam dong Tiền Việt Nam 3 1112 Foreign currency [...]

Xem thêm

Tính thuế và quyết toán thuế TNCN

Thời điểm tính thuế TNCN là khi nào? Thời điểm quyết toán thuế TNCN là khi nào?   ***Căn cứ Tính thuế và quyết toán thuế TNCN – Tại Điều 28, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 – Khoản III mục 1/1.1 Công văn 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân [...]

Xem thêm
Kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp

Kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp

Kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp có gì khác nhau 1. Về khái niệm Kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp – Kế toán hành chính sự nghiệp: Là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp, là công [...]

Xem thêm
Hướng dẫn Soát xét sổ sách kế toán

Hướng dẫn Soát xét sổ sách kế toán

Quy Trình dà soát dọn dẹp sổ sách kế toán   – Xoát xét sổ sách cản bản check những điểm chính và phụ – Rà soát những điểm cần thiết kiểm tra 1. Kiểm tra thuế TNCN – Tờ khai quyết toán Thuế TNCN các Năm, Quyết toán thuế TNCN đầy đủ các năm [...]

Xem thêm
Kế toan xử lý gửi tiền nhầm tài khoản

Kế toan xử lý gửi tiền nhầm tài khoản

  Thực hiện giao dịch chuyển tiền – Ủy nhiệm chi thanh toán – Hợp đồng – Hóa đơn   Các sai lần của kế toán thường hạch toán như sau 1. Ngày giao dịch UNC đi 01: Nợ TK 331/ Có TK 112 2. Hoàn lại tiền do sai thông tin khách hàng: Nợ [...]

Xem thêm
Kế toán nguyên vật liệu, Phế liệu thu hồi nhập kho

Kế toán nguyên vật liệu, Phế liệu thu hồi nhập kho

***Căn cứ nguyên vật liệu, phế liệu nhập kho   – Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệ +++ Phế liệu thu hồ nhập kho: – Điều 27. Khoản 8đ, và 10b, Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 8. Phương pháp kế toán [...]

Xem thêm
Dăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện

Dăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện

Hướng dẫn đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh Căn cứ: Khoản 8 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Điểm b Khoản 1 Điều 7 và phụ lục II Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ [...]

Xem thêm
Quy trình thanh lý hợp đồng trong công ty xây dựng

Quy trình thanh lý hợp đồng trong công ty xây dựng

***Cơ sở Căn cứ: – Điều 424. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về việc: Chấm dứt hợp đồng dân sự – Điều 422. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017, và thay thế Bộ Luật dân sự 2005 ***Nội dung pháp lý: Điều 422. [...]

Xem thêm