Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tài liệu kế toán

Thắc mắc về Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Thắc mắc về Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Doanh nghiệp chậm nộp bản đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ thì có bị phạt hay không? Doanh nghiệp nếu chậm hoặc không đăng ký thì có được tính chi phí khấu hao hợp lý của tài sản cố định hay không?   Câu hỏi : (14/09/2016) Kính gửi Quý Bộ. Công ty [...]

Xem thêm
Vi phạm về chế độ kế toán bị phạt ra sao

Vi phạm về chế độ kế toán bị phạt ra sao

CÔNG VĂN 4717/TCT-TTR NĂM 2015 XỬ LÝ VI PHẠM VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH Căn cứ Điều 54, 55 Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập: Điều 54. Thẩm quyền lập [...]

Xem thêm
Xử lý Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Xử lý Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không? ***Căn cứ: – Điểm 1.c, Mục III, Phần B Thông tư số [...]

Xem thêm
Mẫu báo cáo thực tập kế toán NVL – CCDC trong DN

Mẫu báo cáo thực tập kế toán NVL – CCDC trong DN

Báo cáo thực tập kế toán chuyên đề hoàn thiện công tác hạch toán NVL – CCDC tại công ty chế biến NSTP – Hải Dương     Phần một: Lý luân chung về công tác kế toán NVL – CCDC trong doanh nghiệp. I- Những vấn đề chung về công tác kế toán NVL [...]

Xem thêm
Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền theo Thông tư 133.

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền theo Thông tư 133.

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán.   Cách lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư theo Thông tư 133. 1. Nguyên tắc [...]

Xem thêm
Lập BCTC vay vốn ngân hàng cần lưu ý điều gì

Lập BCTC vay vốn ngân hàng cần lưu ý điều gì

Người kế toán phải xây dựng lên một BCTC như thế nào cho hợp lý. Đối với doanh việc vay vốn ngân hàng kinh doanh là điều thường xuyên xẩy ra. Vậy khi đó để làm hồ sơ vay vốn chắc chắc DN phải có một BCTC đẹp, đủ khả năng thanh khoản để bên [...]

Xem thêm
Phương pháp tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Phương pháp tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Hộ cá nhân kinh doanh phải nộp những loại thuế nào? Cách tính thuế : GTGT, TNCN cho hộ cá nhân kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh? *Vấn đề 01: thuế môn bài *Căn cứ: – Nghị Định Số: 139/2016/NĐ–CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI [...]

Xem thêm
Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Câu hỏi: Trong năm Công ty mua một số công cụ dụng cụ (CCDC) và một số thiết bị có chi phí < 30 triệu. Theo quy định hiện hành: CCDC phân bổ không quá 2 năm, tài sản không đủ điều kiện tăng TSCĐ phân bổ không quá 3 năm. Xin hỏi khi mua [...]

Xem thêm
Tìm hiểu Đọc và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Tìm hiểu Đọc và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Báo cáo kết quả kinh doanh có 2 phần, phần I_ Lãi, lỗ là phần các công ty đại chúng công bố cho [...]

Xem thêm
Xử lý số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế

Xử lý số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế

Tổng Cục thuế ban hành Công văn 3978/TCT-KK hướng dẫn về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng tháng 9/2017.   Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan Thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn một phần và một phần chưa đủ điều kiện hoàn [...]

Xem thêm