Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Tài liệu kế toán

Thời gian khấu hao TSCĐ

Thời gian khấu hao TSCĐ

Thời gian khấu hao TSCĐ – lưu ý đối với TSCĐ đã qua sử dụng Thường thì một số độc giả làm kế toán hay áp dụng nguyên khung khấu hao tại Phụ lục 1 của Thông tư 45/2013/TT-BTC để tính cho mọi TSCĐ mua về mà ít quan tâm chúng mới hay cũ để [...]

Xem thêm
Lương bộ phận kỹ thuật trong xây dựng

Lương bộ phận kỹ thuật trong xây dựng

Nhiều công trình thi công trình Vậy lương chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật trực tiếp, đội trưởng thi công  sẽ đưa vô như thế nào để tính giá thành Thuế thu nhập cá nhân tính như thế nào.   Về chế độ kế toán: – QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ [...]

Xem thêm
Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ kế toán xây dựng

Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ kế toán xây dựng

Giải đáp thắc mắc về hồ sơ kế toán xây dựng hay gặp Câu 1: Chi phí lán trại là gì. Gồm những loại gì Câu 2: Chi phí chung trong xây dựng gồm những gì Câu 3: Chi phí khác trong xây dựng gồm những gì Câu 4: Có thể thay thế vật tư [...]

Xem thêm
Cách tính giá thành và công tác sổ sách kế toán xây dựng

Cách tính giá thành và công tác sổ sách kế toán xây dựng

Cách tính giá thành và công tác sổ sách kế toán   XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 1/+Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối: Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi: + Trường hợp TK 4212 [...]

Xem thêm
Tài sản đứng tên cá nhân chuyển sang tài sản công ty

Tài sản đứng tên cá nhân chuyển sang tài sản công ty

Cá nhân đứng tên chủ sở hữu tài sản cố định? Vậy thủ tục để đưa tài sản vào doanh nghiệp: góp vốn? Bán? Cho tặng?….   +Một là bán xe lại cho DN: – Hợp đồng bán xe – Biên bản bàn giao – Nộp thuế trước bạ và sang tên đổi chủ – [...]

Xem thêm
Hóa đơn đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại hóa đơn; Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ [...]

Xem thêm
45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN

45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN

Xin giới thiệu với các bạn bạn danh sách 45 khoản phụ cấp, trợ cấp của người lao động nhưng không chịu thuế thu nhập cá nhân và căn cứ pháp lý đi kèm 1. Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về [...]

Xem thêm
Hỏi đáp tình huống thuế thực tế tại doanh nghiệp

Hỏi đáp tình huống thuế thực tế tại doanh nghiệp

Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt thì phải lập bảng kê như thế nào để khoản chi mua hàng này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế? Hỏi: Tôi được biết theo quy định mới của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được lập bảng [...]

Xem thêm
Những lưu ý trong Kế toán quản trị hàng tồn kho

Những lưu ý trong Kế toán quản trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho là bộ phận tài sản lưu động chiếm vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin chính xác và kịp thời về hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày, quản lý được [...]

Xem thêm
Xử lý chênh lệch giữa thuế và kế toán

Xử lý chênh lệch giữa thuế và kế toán

Trong thực tế luôn phát sinh những vấn đề liên quan đến việc xác định một cách chính xác số thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện với ngân sách nhà nước. Nguyên nhân chính là do việc xác định lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế khác nhau. Thực trạng áp dụng [...]

Xem thêm