Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "xuất thừa vật tư"

Xử lý xuất vật tư thừa so với dự toán xây dựng

Xử lý xuất vật tư thừa so với dự toán xây dựng

Chuyện xuất thừa vật tư so với dự toán trong xây dựng là chuyện bình thường, vậy xử lý việc này như thế nào cho tốt nhất. Có các cách nào xử lý xuất thừa vật tư + Cách 01: nhập lại hàng tồn giảm giá vốn – Xuất thừa thì nhập lại kho làm [...]

Xem thêm