Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Xử lý khi trả lại hàng hóa"

Kế toán Trả lại hàng hóa cho bên bán

Kế toán Trả lại hàng hóa cho bên bán

Khi bán hàng hóa cho người mua, doanh nghiệp thường lập hóa đơn giao cho khách cùng với hàng hóa. Nhưng khi khách hàng đã nhận hàng, nhận hóa đơn, thậm chí đã kê khai thuế, nhưng vẫn trả lại hàng vì không đúng phẩm chất, chất lượng thì thực hiện thế nào. Xử lý khi [...]

Xem thêm