Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "xử lý cưỡng chế hóa đơn"

Xử lý Cưỡng chế hóa đơn nợ thuế

Xử lý Cưỡng chế hóa đơn nợ thuế

*Căn cứ Xử lý Cưỡng chế hóa đơn nợ thuế – Khoản 8, Điều 3; khoản 7, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. – Khoản 5, Điều 38; khoản 2, Điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định [...]

Xem thêm