Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2018"

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2018

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2018

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2018 (TBTCO) – 1 USD = 22.454 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Đôla Mỹ (USD) trong tháng 4/2018 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị [...]

Xem thêm