Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "trích khấu hao TSCĐ"

Thắc mắc về Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Thắc mắc về Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Doanh nghiệp chậm nộp bản đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ thì có bị phạt hay không? Doanh nghiệp nếu chậm hoặc không đăng ký thì có được tính chi phí khấu hao hợp lý của tài sản cố định hay không?   Câu hỏi : (14/09/2016) Kính gửi Quý Bộ. Công ty [...]

Xem thêm