Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "tờ khai trùng"

Xử lý kê khai sai trạng thái, tờ khai trùng

Xử lý kê khai sai trạng thái, tờ khai trùng

1. Doanh nghiệp khai trùng kỳ tính thuế. a. Nguyên tắc kê khai: Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý (theo chu kỳ ổn định), không được thực hiện kê khai đồng thời kỳ tính thuế theo tháng và quý. b. Nội dung khai sai: Doanh nghiệp đã thực [...]

Xem thêm