Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Tiền lương tháng 13"

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN? Tiền lương tháng 13 căn cứ vào kết quả kinh doanh vậy nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì tiền lương tháng 13 có được tính vào chi phí hợp lý? *Căn cứ: – Khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện [...]

Xem thêm