Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Thuế TNCN đối với lao động nhiều thu nhập"

Thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

Thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

+ Cách khấu trừ thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi: *Căn cứ vào Tiết b.1, Điểm b, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC – “Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập [...]

Xem thêm