Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "thuế hàng nông sản chưa quan chế biến"

Kế toán mặt hàng chế biến nông sản

Kế toán mặt hàng chế biến nông sản

Doanh nghiệp bán hàng nông sản chưa quan chế biến thuộc thuế suất thuế GTGT hay không? Doanh nghiệp có phải kê khai thuế GTGT ?   *Căn cứ: Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: +Tại Khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp không [...]

Xem thêm