Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế"

Xử lý số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế

Xử lý số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế

Tổng Cục thuế ban hành Công văn 3978/TCT-KK hướng dẫn về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng tháng 9/2017.   Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan Thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn một phần và một phần chưa đủ điều kiện hoàn [...]

Xem thêm