Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức"

Xử lý Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Xử lý Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không? ***Căn cứ: – Điểm 1.c, Mục III, Phần B Thông tư số [...]

Xem thêm