Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "thủ tục hoàn thuế tncn"

Thủ tục hoàn thuế TNCN

Thủ tục hoàn thuế TNCN

Câu hỏi về hoàn thuế TNCN: Năm 2015, tôi có thu nhập tiền lương từ hai Công ty nên tôi thuộc đối tượng phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trong năm 2015 nhiều hơn số thuế phát sinh phải nộp. Tôi muốn [...]

Xem thêm