Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "thu nhập cá nhân"

Tính thuế thu nhập cá nhân vào thời điểm nào

Tính thuế thu nhập cá nhân vào thời điểm nào

Căn cứ để xác đinh Tính thuế thu nhập cá nhân   – Tại Điều 28, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 – Khoản III mục 1/1.1 Công văn 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 – Công văn 881/CT-TTHT ngày 8/2/2013 quyết toán thuế thu nhập cá nhân [...]

Xem thêm