Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Thời hạn biệt phái công chức"

Thời hạn biệt phái công chức

Thời hạn biệt phái công chức

Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ (Khoản 12, Điều 7 Luật Cán bộ, công chức). Và tại Khoản 1, Điều 36 của Luật Viên chức có quy định như [...]

Xem thêm