Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "quy định trả lương ngoài giơ"

Quy định áp dụng Trả lương thêm giờ

Quy định áp dụng Trả lương thêm giờ

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức còn hiệu lực không? Nếu hết hiệu lực thì chế độ này thực hiện theo quy định nào? Về vấn đề này  Đoàn luật sư Hà [...]

Xem thêm