Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "quy định làm tròn số hóa đơn"

Làm tròn số trên hóa đơn có nguyên tắc gì?

Làm tròn số trên hóa đơn có nguyên tắc gì?

Trường hợp nào thì được làm tròn số trên hóa đơn quy ước làm tròn như thế nào mới hợp lệ? Các trường hợp làm tròn số sau chữ số thập phân dẫn đến chênh lệch 1 hoặc vài đồng thì có thể chấp nhận được không? * Căn cứ pháp lý: – Điều 17 [...]

Xem thêm