Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Phương pháp tính thuế GTGT 2017 & 2018"

Phương pháp tính thuế GTGT 2017 & 2018.

Phương pháp tính thuế GTGT 2017 & 2018.

Thông tư 93 ra bãi bỏ mẫu 06 nhưng kế toán lưu ý là KỲ KINH vẫn cứ đều theo chu kỳ Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực: 1. Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT của DN mới thành lập căn cứ theo Hồ sơ khai thuế [...]

Xem thêm