Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "phải tham gia BHXH bắt buộc"

Người lao động nước ngoài phải tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động nước ngoài phải tham gia BHXH bắt buộc

Bộ LĐTBXH đang xây dựng dự thảo Nghị định về đóng BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với các chế độ bảo hiểm cơ bản gồm ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất.   Quy định tham gia BHXH được [...]

Xem thêm