Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Nhận trợ cấp thai sản"

Nhận trợ cấp thai sản sau khi nghỉ việc

Nhận trợ cấp thai sản sau khi nghỉ việc

Vợ tôi nghỉ làm được 3 tháng. Để giải quyết chế độ thai sản cho vợ thì tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì, đến cơ quan nào và ông có được nhận tiền thai sản thay vợ không? Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:   Tại Khoản 2, Khoản [...]

Xem thêm